Helende Energie Delft ~ Sjamanisme, Reiki en Seichem
"Het bewust worden van jezelf om te zijn wie je werkelijk bent"
Reiki en de ironie van elitarismeAls je Reiki al een poosje beoefent, zul je merken dat je het aan anderen gaat overbrengen. Reiki is de intelligente energie van de Schepper en het onderwijst diegene die naar de subtiele stem en de lessen die het brengt luistert. In een artikel in “Reiki News” uit 1975 beschrijft mw. Takata Reiki als “…Universele Levens Energie, het is geen geloof … deze grote bron die ons omringt – het Universum. Er is oneindigheid en een enorme hoeveelheid energie. Het is universeel … zijn ultieme bron is de Schepper … het is natuur, het is God, de kracht die Hij ter beschikking stelt aan Zijn kinderen …”.

Dit is een prachtige en beknopte definitie. In het laatste boek van Frank Petter, “Reiki: the legacy of Dhr. Usui”, staat een hoofdstuk met daarin een interview met Dhr. Usui. Usui zegt daarin dat Reiki voor iedereen is en dat is de reden dat het niet in bezit is van een persoon. Voor diegenen die denken dat hun lijn van afkomst of traditie beter is dan alle andere, zou ik sterk willen aanraden het bovengenoemde artikel nog eens te lezen, het uitstekende boek van Petter aan te schaffen en datgene wat je leest nog eens te overdenken.

Als je enige tijd doorbrengt in de “Reikigemeenschap”, in de echte wereld of op internet, zul je veel verschillende toepassingen en dominant gedrag aantreffen. Je zult er veel toegewijde beoefenaars en vakkundigen vinden die van Reiki houden en ervan genieten anderen met Reiki te helen of hen daarin op te leiden. Helaas zul je er soms ook personen aantreffen met het volgende gedrag:


1.    Mijn afkomst is meer (kies maar uit een van de volgende mogelijkheden) “echt”, “puur”, “directer” (ander woord voor beter).
2.    Jouw onderricht is niet compleet, je hebt niet geleerd volgens de (kies een van de volgende) “traditionele”, “niet-traditionele”, “methode uit Japan”, “lessen volgens Takata” (ander woord voor mijn systeem).
3.    Jouw les/training (kies een van de volgende) “was van te korte duur”, “was van te korte lengte”, “was van een incapabele leraar”, “bevatte te weinig tijd om goed te oefenen”.
4.    Jouw mastertraining was onvoldoende, omdat (kies een van de volgende) “jij geen tienduizend euro betaald hebt”, “jij achteraf niet genoeg nazorg hebt gekregen van je master”, “jij te vrij bent opgeleid”,  “jij niet een echte master kunt zijn, want jij bent niet goed in staat om les te geven”.
5.    Jij praktiseert niet het Usui systeem, omdat (kies een van de volgende) “jij op afstand bent ingewijd”, “jij jouw cursus volgde bij master “X” en iedereen weet dat hij / zij geen ware Reiki beoefent”.
6.    Mijn Reikisysteem is beter, omdat het (kies een van de volgende) “krachtiger is”, “dieper doordringt”, “op een dieper niveau heelt”, “sterker trilt”, “extra geheime symbolen kent die alleen in mijn stijl bekend zijn”, “extra geheime symbolen heeft die we in Japan en Tibet hebben ontdekt en die sterker zijn dan alle andere”…
enzovoorts tot in het oneindige.

Het bovenstaande geeft de verklaringen weer van andere beoefenaars en masters die overal op facebook, nieuwsgroepen, e-lists en bulletinboards opduiken. Ik weet zeker dat ik er zonder veel inspanning nog veel meer zou kunnen vinden. Het lijkt erop dat degenen die hierin geloven de mening uitdragen van de “ik weet het beter”-stroming en streven naar superioriteit. Misschien heb ik het bij het verkeerde eind, …misschien bestaat de mogelijkheid ergens zeer enthousiast over te zijn zonder direct te impliceren dat het andere minder is dan jouw praktijk… Misschien doe ik wel hetzelfde door deze woorden zo neer te schrijven… Maar het onderwerp moet maar eens ter sprake worden gebracht… Ik heb gezien dat als de mensen die dingen zeggen zoals hierboven staat daarmee geconfronteerd worden, dat zij verklaren er bezorgd over zijn dat Reiki op “de hoge standaards” en “minimale eisen” gehouden moet worden en allerlei andere argumenten die altijd eindigen op een manier zoals “ik weet beter en jouw praktijken zijn ondergeschikt aan die van mij (en die van mij zijn dus superieur)”. Sommigen zullen zelfs proberen de gelegenheid te baat te nemen om je te wijzen op “jouw onvolkomenheden” en de noodzaak voor jou “om te kijken naar je motieven en overtuigingen”. Een andere ironie bij mensen, denk ik, is dat zij spiritualiteit, psychotherapie en Reiki door elkaar gooien, om te pas en te onpas mensen neer te sabelen als dat zo uitkomt. Onthoud de Reiki principes… “wees aardig naar alle mensen toe”.

Ik geloof heel sterk dat alle Reiki beoefenaars goed opgeleid moeten worden. Ik geloof echter ook dat zij Reiki moeten beoefenen en vakkundig moeten zijn, voordat zij anderen gaan trainen. Ik geloof echter niet dat ik kan beoordelen wat een goede training is. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan verschillende dingen en er zijn masters en stijlen genoeg om in die behoeften te voorzien. Ik ben niet in de positie enige vorm van Reiki channeling te veroordelen, vooral niet diegene waarover op internet via bijvoorbeeld bulletinboards gewag wordt gemaakt. Er wordt ook in het algemeen geaccepteerd dat iedereen zijn eigen karma maakt of creëert. Als mensen oneerlijk zijn over hun bekwaamheden of talenten, creëren zij hun eigen problemen. Iedereen moet in staat gesteld worden om beter over Reiki en Reiki praktijken geïnformeerd te worden en te kunnen bepalen of iedereen is wie hij zegt dat hij is en andere gebruikersinformatie. Dat is hetgeen waar deze publicatie over gaat. Gebruikersinformatie.

Tegenwoordig lijkt het erop dat kritisch zijn de grootste zonde is in spirituele kringen. Er is een bepaalde ironie in het feit dat het aanhangen van een van de hierboven genoemde overtuigingen, ongeacht de motivatie, op zich openstaat voor kritiek. Sommigen gaan er prat op kritische overtuigingen te hebben, trots verklarend, “onze leraren zijn beter voorbereid en jij kunt geen Reikimaster zijn omdat jij jouw Reiki te snel hebt geleerd en niet “x” nodig hebt gehad om het te leren…” Anderen staan snel klaar met hun veroordelingen van andermans Reikipraktijken na slechts een paar regels of antwoorden gelezen te hebben op internet… Hoe kunnen we inderdaad zo kritisch zijn over anderen na het lezen van slechts een paar woorden die zij schrijven, zonder ze zelfs ontmoet, gesproken of ermee gediscussieerd te hebben of gezamenlijk mee Reiki beoefend te hebben? In ieder geval zegt het ons niets over de persoon op wie zij kritiek hebben, noch over hun gedrag en hun overtuiging. De grootste ironie is dat Reiki een geweldig iets is, een intieme verbinding met anderen en de universele Liefdesenergie van de Schepper – of God en wij denken met onze beperkte zelf, ego’s en geconditioneerde overtuigingen dat wij het beter weten…

Het begin van dit artikel ging over wat Reiki was en hoe mw. Takata dacht dat het was. Reiki is een prachtige heling- en spirituele kunst, maar het is geen geloof. Het is geen verlichting. Het kan niet eens verzekeren dat mensen die het toepassen zichzelf houden aan de spirituele systemen waaraan het gekoppeld is. Als je aan de geloofwaardigheid van deze uitspraak twijfelt, raad ik je ten zeerste aan een bezoek te brengen aan alt.healing.reiki dat een nieuwsgroep is over Reiki of aan een van de vele Reiki e-lists, bulletinboards of websites.

Ik stel voor dat, voordat je begint met het “veroordelen” van iemands Reiki, Reiki praktijk, spirituele overtuiging, authenticiteit, rechtsgeldigheid of welk ander facet dan ook, je eerst teruggaat naar het begin van je eigen Reiki opleiding… naar je allereerste les, toen jouw Reikimaster deze woorden met je deelde…

De geheime methode van het uitnodigen van zegeningen.
Het spirituele medicijn van talloze ziekten.

Slechts vandaag, maak je niet kwaad, maak je geen zorgen.
Wees dankbaar. Doe je werk met erkentelijkheid. Wees vriendelijk naar iedereen.

’s Ochtends en ’s avonds met je handen in Gassho,
doe dit in je gedachten en spreek het uit met je mond.

 

Geschreven door Vincent Amador ©
Vertaald en bewerkt door Pim van der Helm © 2005-2012'Reiki' beoefenaars en Dhr. Usui