Helende Energie Delft ~ Sjamanisme, Reiki en Seichem
"Het bewust worden van jezelf om te zijn wie je werkelijk bent"
Reiki Zijn

Er wordt gezegd dat de lessen van Boeddha een vinger zijn die naar de maan wijzen;
verwar deze vinger niet met hetgeen hij naar wijst.

 

Reiki was Usui's uitdrukking van de waarheid; een vinger die naar de maan wijst.
Zie jij waar de vinger naar wijst?

Naar verluidt ontwikkelde Usui Reiki na zijn Satori op de berg. Op dit ogenblik van waarheid stelde hij zijn systeem samen. Er wordt gezegd dat hij Reiki ontwierp als een systeem van ontwaken en dat je tevens, als bijproduct, in staat stelde te helen. Er wordt gezegd dat Reiki over zelfheling gaat. Er wordt beweerd dat de voorschriften, leven volgens de voorschriften de kern van het hart van Reiki is.

 

Zie je waar de vinger heen wijst?

 

Reiki gaat niet over iets bereiken, iets controleren of welke speculatieve theorie, overtuigingen of andere nonsens dan ook, waar het tegenwoordig van doordrongen is. Het gaat niet over de ene stijl of de andere, maar over een simpel pad dat door een nederige man werd nagelaten.

Het niveau systeem is een gids, maar kijk eens naar tot wat het geworden is…

Niveau een gaat over zelfheling en het ervaren van de openheid van Reiki. Het gaat over het schoonmaken en reinigen van jezelf.

Maar waarvan dan? Waarvan moeten wij onszelf reinigen en schoonmaken?

Pak alle verhalen van de “blokkades” en “aura's schoonmaken“ en gooi het in de vuilnisbak.

Nog wat meer theorie en geconditioneerde zooi om je aan vast te klampen. Je kunt dagenlang theoretiseren over al deze zaken, zonder een centimeter dichter bij de waarheid te komen. Er is iets schizofreen waarmee Reiki wordt doordrongen zoals het normaal gesproken wordt onderwezen en beoefend. Dit is namelijk waar de hele zaak om draait, wil je meer theorie of wil je Reiki zijn, wil je meer geconditioneerde overtuigingen om je geest te verduisteren of wil je de waarheid worden?

En dat is het schizofrene dat Reiki doordringt. Je moet jezelf een vraag stellen… wil je geheeld worden, echt geheeld en ontwaakt of wil je de illusie voortzetten dat je alles weet en dat jij degene bent die dit allemaal bewerkstelligt? Dit is niet zomaar een vraagje. Als het antwoord is dat jij gelooft dat een andere jij Reiki kan controleren door het uitvoeren van techniek “X” of “Y”, of volgens deze of die theorie of begrip, ga dan mijn beste vriend verder met het verzamelen van vingers, want je ziet niet waar zij heen wijzen. Al deze psychische chirurgie, kristallen rasters, verheven meesters, gidsen in de wereld zullen je niet een centimeter dichter bij de waarheid brengen. Hoe meer conditioneringen je aan je stapel toevoegt, hoe moeilijker het wordt om te zien wat is.

Ga eens terug naar het systeem. De voorschriften/principes zijn de gids. Als je eens kijkt, goed kijkt, naar wat je de hele dag denkt, dag in dag uit, kan het je opvallen dat alles waar jij over denkt jou betreft. Ik heb het warm, ik heb het koud, ik ben kwaad, ik maak me zorgen, ze vinden mij niet van belang of behandelen me niet goed, zij verdienden het toen ik zo reageerde, omdat zij niet aardig voor mij waren, enzovoorts. Als je kwaad bent, bang, je zorgen maakt, dat zie je niet dat dit alles je belemmert de waarheid te zien, het is een volkomen binding aan de gewoonte en de geconditioneerde zooi, waarvoor jij gekozen hebt om in te leven. Voor diegenen die denken dat anderen “Reiki nodig hebben”, houd jezelf eens een spiegel voor. De voorschriften helpen je te verschuiven van mij, mij, mij naar de simpele, zachte gewaarwording van Reiki. Zie in dat je altijd Reiki bent geweest, het is niet iets anders. Zoals de barst in het trottoir er altijd al was, het enige dat je nodig hebt om te zien dat het er is, is een kleine verschuiving. Maar je kunt het niet zien als je alleen maar gericht blijft op mij, mij, mij.

Wat waren die voorschriften ook al weer…

“Alleen voor vandaag, maak je niet kwaad, maak je geen zorgen, wees nederig, werkt met erkentelijkheid aan jezelf en wees aardig voor alles…”

Leven volgens de voorschriften is Reiki leven. Het is Reiki leven, Reiki zijn.

Terug naar het niveau systeem. Het tweede niveau is een uitbreiding van spirituele disciplines, waarbij gebruik gemaakt wordt van heilige geluiden (kotodama en mantrayama), het doen van Hatsurei ho dat je bedachtzaamheid, meditatie en zelfbekrachtiging aanleert. Dat allemaal om Reiki zijn te bevorderen. Heling op afstand leert dat er geen scheiding bestaat.

Vergelijk dat eens met wat er tegenwoordig onderwezen wordt. Zie hoeveel concepten, concept na concept eraan vastgeklonken zitten. Nu hebben we schaduwvormen van onszelf, die Reiki sturen naar het verleden om het te veranderen, spirituele Reikigidsen, gechannelde geschiedenis in overvloed… helpt een van die zaken je Reiki te zijn, of zijn het slechts meer zaken, concepten en geconditioneerde overtuigingen die het Reiki zijn in de weg staan. Beste vrienden, houd jezelf niet langer voor de gek met dat dit over iets anders gaat. Reiki zijn. Daar gaat het allemaal over. Laat alles los, het trekt je alleen maar verder naar beneden. Maar geloof me, er is moed voor nodig alles los te laten.

Terug naar het niveau systeem… Niveau drie onderwijst dat je een bent. De Dai Ko Mio is de bewustwording van het grote schijnende licht. Het hoogste niveau van toepassing is Reiki zijn. Dit is het loslaten van alle structuren, veiligheden en overtuigingen en gewoon Reiki zijn en Reiki doen. Het is de bewustwording dat jij Reiki bent. Jij bent Reiki en Reiki is jou. Jij bent de golf dat overgaat in het water en het water dat zich als golf manifesteert.

En dus, ben je een golf die begint te roepen, “Ik ben een golf, kijk maar, ik ben heel speciaal, joehoe, kijk dan naar me, ik ben een golf”. Of laat je het allemaal los en zie je in dat je water bent, een immense oceaan vol. Want dat is het waar het allemaal om draait. Zolang je doorgaat met vast te houden aan al je emotionele bezittingen die je in de loop der jaren op je Reikireis verzameld hebt, zul je niet in staat zijn te zien dat jij bent en altijd bent geweest. Emotionele bezittingen zijn dingen zoals, “mijn overtuigingen”, “mijn waarheden”, “mijn symbolen”, “mijn technieken”, “mijn heling” en “ mijn afstamming”. Laat het allemaal los, want al dat spul gaat samen met de Titanic naar de kelder.

 

Zie je waar de vinger heen wijst?

 

Reiki betekent de universele levensenergie/geest die met ons samenkomt. In deze betekenis vertegenwoordigt het onze eenheid met alles, de universele levensenergie gemengd met die van ons. Dit wordt niet opgeroepen door afstemming, maar door bewustwording. Het is de bewustwording dat je Reiki bent. Jij bent Reiki en Reiki is jou. Jij bent de golf die overgaat in water en water dat zich als golf manifesteert.

Tijdens het leren van Reiki hebben de meesten van ons een aantal handposities, technieken en symbolen aangeleerd en afstemmingen ontvangen. Aan sommigen is geleerd dat Reiki iets “zakelijks” is, zowel aan de onderwijskant als aan de behandelkant. Allen schijnen intuïtief de spiritualiteit van Reiki te kennen, hoewel er vaak een nevelige eigenschap aan deze Reiki vastzit, voor wat betreft zelfheling.

Alle heling is zelfheling. Reiki gaat niet over zakelijke dingen, geld verdienen of andere dingen die in het Westen ontstaan zijn. Het gaat over het kalmeren van geest en lichaam, leven volgens de principes en Reiki zijn. Door middel van zelfheling en het leven volgens de principes worden we gewekt, kennen we ons levensdoel en weten we wie we zijn.

In het Westen lijkt deze informatie al lang verloren. Tijdens het leren van Reiki hebben de meesten van ons geleerd een verzameling handposities, technieken en symbolen aangeleerd en afstemmingen ontvangen. Sommigen hebben manieren geleerd om onze ego's te gebruiken om Reiki dingen te laten doen die zij graag willen, anderen leerden dat Reiki iets “zakelijks” is, zowel aan de onderwijskant als aan de behandelkant. Er wordt gezegd dat de woorden van Boeddha een vinger was die naar de maan wees. Usui zag waar deze vinger heen wees en begon ook te wijzen. Helaas keken we in het Westen naar de vinger en dachten we dat we meer vingers nodig hadden. Dit wordt benadrukt door de gigantische toename van “nieuwe Reiki's”, van meer symbolen en meer gechannelde informatie die steeds idiotere vormen aanneemt. Kijk weg van de vormen die zijn ontwikkeld en doe een stap terug van je overtuigingen en neem slechts waar. Neem alleen maar waar.

Sommigen onderwijzen deze of die spirituele toepassing tezamen met Reiki. Hoewel veel er van behulpzaam zijn bij het aanleren van bedachtzaamheid, gaan er ook veel door met de verzinsels dat je ergens terechtkomt, ergens in verandert, ergens naartoe groeit.

Welke toepassing je ook gebruikt DOE ZE NIET MET HET IDEE DAT ZE JE ERGENS NAARTOE LEIDEN. Gebruik ze niet met de verwachting dat je er iets van krijgt, iets mee bereikt, iets mee verdient, ergens naartoe groeit, verheven wordt, groeit… Want die dingen zijn allemaal karakteristieken van de andere “mij” waarvan jij gelooft dat jij dat bent en dat groeit, ergens toe leidt en verheven raakt. Dit is een illusie. Wanneer jij gelooft in deze dingen en vindt terwijl je dit leest dat je hierdoor geïrriteerd raakt, overweeg dan dat je al bezig bent te reageren vanuit je ego. Vasthouden aan dit soort ideeën van uitgroeien en verheffen betekent dat jij al gelooft dat jij dit ego bent, dat jij die ander bent. Zoals ik vaak voor mijzelf herhaal, “werk aan zelfverbetering en alles wat je krijgt is een verbeterde zelf, werk aan zelfgroei en alles wat je krijgt is een grotere zelf”.

Al die ideeën van groei, evolutie en verhevenheid zijn overtuigingen die jij hebt over hetgeen volgens jou ontwaken is. De gedachte van het centrale ego van “mij” kan niet verheven, geëvolueerd of veranderd worden naar iets of ergens heen. Het is eenvoudig de “mij” die bezig is de “mij” te verbeteren. Ideeën dat je aan het groeien, evolueren en verheven raken bent, gelden voor mensen die geloven dat zij heel, perfect of zegenrijke wat voor staat dan ook, zijn op een bepaald moment in de toekomst, zodra zij al hun problemen hebben opgelost.

Wat jij “mij” noemt is simpelweg een stroom van opeenvolgende sensaties en gedachten die verankerd liggen in lichamelijke sensaties en die vergezeld gaan van een gevoel van “mij”. Maar als je goed kijkt, zul je zien dat al deze gedachten, sensaties, gevoelens van mij allemaal opkomen en ondergaan in het bewustzijn. Als je jezelf goed bekijkt zul je zien dat er geen “mij” is die bewust is. De “mij” komt op en verschijnt in het bewustzijn. De meeste mensen leven alsof deze “mij” echt is en dat het de basis is van hun scheiding. Kijk in wie de gedachten opkomen van mij en zie wat de Zen koan vraagt “Hoe zag jouw gezicht eruit, voordat je geboren was?”

Hier is een aanwijzing. Dit gaat niet over het oplossen van al je problemen. Het gaat niet over het begrijpen en oplossen van verzinsels die voorbij zijn aan dat waarin jij gelooft. Het gaat niet over “weten” van iets met een bewuste geest. Het is geen andere ervaring die je kunt toevoegen aan je collectie van ervaringen. Het gaat niet over spirituele gidsen, spirituele hulp, symbolen, handposities, Reikisystemen, wie er groter is of welke andere nonsens dan ook waarin mensen je hebben geconditioneerd om te geloven. Het gaat niet over enige mystieke en perfecte toekomst waar je alwetend bent en waar nooit iets ergs gebeurt. Het gaat over NU, precies nu, op dit ogenblik.

Er is niets nieuws met jouw wijze, niets dat je weerhoudt van inzicht, wees Reiki, juist nu, op dit specifieke ogenblik. Dat is alles.

Hier volgt nog een aanwijzing. Boeddha zei dat hij niets had onder de bodhi-boom. NIETS. Snap je?

Hier volgt er nog een. Welke spirituele toepassing je ook doet, of dit Reiki, Hatsurei ho, Mantrayana, Kotodama, Zen of aandachtig bezig zijn met hinkelen of wat dan ook is, doe ze in ieder geval niet om iets te bereiken of te krijgen. Doe ze daarentegen met totale concentratie. Doe ze met je volledige aandacht. Doe ze terwijl je weet dat zij de uitdrukking zijn van jouw ontwaken op dit ogenblik.

Wanneer je loopt, loop, wanneer je zit, zit en wanneer je Reiki doet, wees dan Reiki.


© Vinny Amador
Vertaald/bewerkt door © Pim van der Helm
2005-2012