Helende Energie Delft ~ Sjamanisme, Reiki en Seichem
"Het bewust worden van jezelf om te zijn wie je werkelijk bent"

Reiki is het Japanse woord voor: Universele Levensenergie.

Reiki is de energie, die we allemaal in ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij acupunctuur. Die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen. Bij mensen, waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie uit de handen. Tijdens een Reiki kursus worden de juiste energiekanalen geopend. Bij het geven van Reiki geeft de gever de energie aan de ontvanger door. De gever dient daarbij alleen als kanaal, als "doorgeefluik". De gever geeft dus niet zijn eigen energie aan de ontvanger. Reiki is een vorm van direkte energie overdracht naar jezelf en naar anderen (want beiden zijn net zo eenvoudig). Andere woorden voor de levensenergie zijn Prana en Chi of Ki.
Reiki is dus niet hetzelfde als wat er meestal onder magnetiseren wordt verstaan.

Er zijn 3 essentiele verschillen.

Ten eerste: er zijn magnetiseurs, die negatieve energie bij mensen weghalen, afstrijken. Dit kan heel waardevol zijn bij een genezingsproces. Het gevaar bestaat echter, dat de magnetiseur met deze energie blijft zitten. Dat kan bij Reiki niet gebeuren. Door de initiaties is de Reiki gever beschermd tegen het overnemen van negatieve energie van de ontvanger tijdens de behandeling.
Ten tweede: bij magnetiseren is het ook mogelijk, dat de behandelde persoon weliswaar de negatieve energie kwijt is, maar dat er niets positiefs voor in de plaats komt. Ook dat werkt bij Reiki anders. Met een Reiki behandeling krijgt de ontvanger energie en het is aan de ontvanger wat hij of zij daarmee doet.
Ten derde: er zijn ook magnetiseurs, die werken met energie overdracht. Als zij hun eigen energie weggeven, lopen zij het risico, dat ze uitgeput raken. Met Reiki geef je energie door, dus je eigen voorraad blijft op peil. Sterker nog, bij het doorgeven ontvang je als gever de Reiki ook, dus na het behandelen van de ander voel je jezelf ook weer opgeladen.
Er zijn ook magnetiseurs en andere mensen, die hetzelfde doen als wat ik hier Reiki noem. Zij geven energie door uit een hogere bron. Dit is dus hetzelfde als Reiki geven.

Werkt Reiki ??
Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken van het in onbalans zijn op fysiek niveau. Door een Reiki behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het herstel beginnen. Het lichaam heeft een zelfgenezingsmechanisme. Denk aan een schaafwond. Het lichaam zorgt ervoor, zonder enige hulp van buitenaf, dat de wond heelt. Reiki energie ondersteunt dat zelfgenezingsmechanisme. De gever kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling, het lichaam van de ontvanger en zijn energiesysteem regelen dat allemaal zelf.
Het is voor een Reiki behandeling dan ook niet nodig om een diagnose te stellen. Dat is maar goed ook, want alleen een arts is daartoe bevoegd.
Reiki werkt ook op geestelijk nivo. Dat maakt, dat Reiki goed toepasbaar is bij bijvoorbeeld zowel hoofdpijn als spanning, bij zowel verkoudheid als bij depressiviteit.
Zeker is, dat Reiki nooit negatief of schadelijk is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat de klachten eerst verergeren. Vaak zie je al na korte tijd, dat de klachten afnemen. Het is als homeopathie. Eerst wordt het even erger en daarna gaat het weg of wordt het in elk geval beter. Het lichaam pakt de oorzaak van de
de ziekte aan en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.
Verder is er grappig genoeg weinig bekend over hoe het fysieke van de mens (het lichaam) en die energie met elkaar samenwerken, als het om genezing gaat. De wetenschap is nog maar net begonnen met wetenschappelijke experimenten op dit terrein.

Moet je in Reiki geloven om het te kunnen gebruiken ?
Reiki is een eenvoudige, makkelijke en goed werkende methode om energie over te dragen. Reiki is ook ongrijpbaar, het is niet tastbaar of zichtbaar, het is hooguit voelbaar. Je hoeft niet in Reiki te geloven om resultaat te boeken. Reiki werkt toch wel, net zoals je niet aan je zelfgenezingsmechanisme hoeft te denken, om de schaafwond te laten genezen ! Het helpt wel, als je wilt genezen. Sterker nog, zonder die wil wordt alles een moeilijk verhaal. Als je ooit iemand tegenkomt voor Reikibehandelingen en er lijkt maar geen schot in te komen (soms na een aanvankelijke verbetering), dan kun je je eens afvragen, wat iemand voor baat heeft bij zijn/haar kwaal. Het kan zijn, dat het voordeel van de kwaal opweegt tegen het voordeel van de genezing. Dan zou het kunnen zijn, dat iemand op een onbewust nivo niet wil genezen. Kijk op zo'n moment eens of je door middel van voorzichtige vragen een bewustwordingproces op gang kunt brengen. De Reiki zal daarbij helpen.

Kan iemand zich voor Reiki afsluiten ??
Iemand kan zich inderdaad voor Reiki afsluiten. Als iemand erg sceptisch is of niet geholpen wil worden (en dat kan ook op een onbewust nivo zijn) kan hij/zij de Reiki overdracht tegenhouden. De gever merkt dat meestal aan het feit, dat de Reiki niet "loopt" door de handen. Meestal zal zo iemand zich niet aanmelden voor een Reiki behandeling. Tijdens een behandeling kan het voorkomen, dat de Reiki in het begin niet loopt. Bijna altijd komt het dan na enkele minuten vanzelf op gang.

Kan je een teveel aan Reiki krijgen ?
Het is niet mogelijk, dat een ontvanger een teveel aan Reiki krijgt. Een teveel aan Reiki op een bepaalde plaats gaat automatisch naar een andere plaats of loopt weg uit het lichaam. Wel kan het zijn, dat je tijdens een behandeling de Reiki niet langer als prettig ervaart. Dan kan je altijd vragen de behandeling te stoppen. Dit kan gebeuren met mensen die op welke reden dan ook, hevig reageren op een behandeling.
Als gever voel je zelf wanneer iemand voldoende Reiki heeft ontvangen: je hebt het gevoel te moeten stoppen of je handen te verleggen.

Hoeveel Reiki behandelingen geef je ??
In gezamelijk overleg kan het aantal behandelingen en de duur ervan worden bepaald. Een richtlijn: bij acute aandoeningen is een korte behandeling van ongeveer 20-30 minuten vaak al voldoende, bij chronische aandoeningen kunnen 3 of 4 behandelingen van 40-60 minuten op achtereenvolgende dagen gegeven worden. Natuurlijk kan hiervan afgeweken worden, al naar gelang de voorkeur van behandelaar en ontvanger.

Wat voelt de ontvanger tijdens een behandeling ?
Tijdens de behandeling legt de gever de handen op het (geklede) lichaam van de ontvanger. Reiki kan op vele verschillende manieren ervaren worden, bijvoorbeeld een gevoel van warmte of gloeien, van koude, van tintelingen of van stroming. De ontvanger kan zich heel ontspannen gaan voelen of juiste heel energiek. Niets voelen tijdens de behandeling komt ook voor, vaak komt er dan reactie na afloop van de behandeling.
Zelf kan je allerlei verschillende dingen voelen. Meest gebruikelijk is warmte en stroming in je handen. Je kunt ook soms heel weinig voelen, maar dat wil niet zeggen, dat de ontvanger dan niets voelt. Zelf kan ik tijdens een behandeling soms voelen wat de ontvanger voelt b.v. hoofdpijn. Dat gaat over naarmate de behandeling voortduurt en meestal is het bij de ontvanger dan ook verdwenen.

Wat kan er na een Reiki-behandeling gebeuren ?
Een bekend effect van een Reiki-behandeling is het tijdelijk verergeren van de klachten, zoals dat ook voorkomt bij het gebruik van homeopathische middelen. Het is een teken, dat het lichaam begonnen is aan het genezingsproces. Het is ook mogelijk, dat eerder doorgemaakte ziekten opnieuw en in omgekeerde volgorde naar boven komen. Ook kunnen blokkerende, in het verleden gewortelde gebeurtenissen op het geestelijke vlak naar boven komen, waarna deze verwerkt en afgedaan kunnen worden. Inmiddels wordt in de allopathische geneeskunde steeds vaker het effect van de geest en de ziel op ziektes onderkend. Reiki werkt duidelijk ook op dit gebied.

Wat kan je doen na een Reiki-behandeling om het genezingsproces te optimaliseren ?
Afhankelijk van de klachten kan de behandelaar een aantal dingen adviseren. In elk geval is het goed om voor en na een behandeling een glas water te drinken. Veel water (1.5 liter per dag) is goed om de afvalstoffen, die bij de behandeling los komen, af te voeren. Soms is het aan te raden op het gebied van de voeding wat dingen aan te passen. Als je daar verstand van hebt kun je de ontvanger daar raad over geven of aanraden een goed boek te lezen, danwel een dietiste te raadplegen.
In alle gevallen is het zo, dat de ontvanger zelf het beste kan bepalen wat goed voor hem/haar is door te luisteren naar de signalen van het lichaam.

Kan je Reiki combineren met andere geneeswijzen ?
Reiki kan zonder meer gecombineerd worden met andere geneeswijzen, bijvoorbeeld shiatsu, acupunctuur/pressuur, fysiotherapie, homeopathie en Bach-remedies. Enige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van allopatische medicijnen en met verdovingen. Met name verdovingen kunnen eerder uitgewerkt raken als tijdens de verdoving Reiki wordt gegeven.

Hoe verloopt een Reiki-behandeling ?
Tijdens de behandeling kan de ontvanger liggen of zitten, al naar gelang de plaats van de klachten. In elk geval is een ontspannen houding het beste. De ontvanger kan de kleding aanhouden, aangezien Reiki door stof heengaat. Prettigzittende kleding is aan te bevelen. Een behandelaar kan Reiki op verschillende plaatsen op het lichaam geven (de handposities, zie hoofdstuk 4) of op de plaats waar specifieke klachten zijn. De behandelaar legt de handen op het lichaam van de ontvanger om zo de energie over te dragen.
Na een bepaalde tijd met je handen op een bepaalde positie kan je merken, dat de energiestroom verandert of vermindert en dan kan je je handen naar een andere positie verplaatsen. Laat je daarbij leiden door je intuitie, die geeft vaak aan wat je kunt doen.
Reiki tennis is een spel dat twee of meer personen kunnen spelen om de gevoeligheid voor Reiki energie te ontwikkelen. Het is een variatie op de traditionele Reiki cirkel, maar dan op afstand. Het is een uitstekende manier om gevoeligheid te verhogen.
Om het spel te spelen, start je met je partner als bij de Reiki cirkel. Houd de palm van je linkerhand omhoog en de palm van je rechterhand naar beneden. Laat je partner tegenover je gaan staan of zitten en zijn handpalmen op die van jou plaatsen.


1. Beide spelers maken verbinding met de Reiki energie door een voor een de symbolen te visualiseren, net zolang tot beiden de energie zeer sterk voelen. Visualiseer dat er wortels gevormd worden die de aarde in gaan en voel je geaard (zorg dat je geaard blijft, want anders kun je duizelig worden!).


2. Een persoon begint het spel door het sturen van een energiepuls uit zijn rechterhand naar de linkerhand van de ander. De ontvangende persoon moet ervoor zorgen dat de energiepuls door zijn arm, via de schouders, door de andere arm in de andere hand terechtkomt. De ontvangende persoon moet proberen de energie waarmee zij verbonden zijn qua grootte en kracht te doen toenemen. Dit gebeurt door middel van visualisatie en wilskracht.


3. Met iedere doorgang versterk je de grootte en de kracht van de puls. Ga door met dit proces van heen en weer sturen.


4. Wanneer de puls sterk aanvoelt, verwijder je de handpalmen een paar centimeter van elkaar. Stop niet met het sturen van de pulsen. Ga door met heen en weer sturen.


5. Laat de handen steeds verder uit elkaar gaan. Draai op een gegeven moment de handpalmen in de richting van die van je partner. Ga nog steeds verder uit elkaar, totdat je het heen en weer speelt vanuit beide zijden van de kamer.


6. Een andere variatie is dit te proberen op grote afstand, maar maak dan wel gebruik van een telefoon of een chatprogramma om contact te maken. Start het spel op de gebruikelijke manier, voeg alleen dan ook het Usui afstandsymbool toe, vlak voor het versturen van de pulsen.

7. Wanneer je klaar bent, kun je de energie sturen naar iemand die het nodig heeft. Ook kun je het de aarde in sturen of zelf gebruiken voor je eigen heling. 

 

Effect van Reiki op hemoglobine en hematocriet

Wendy Wetzel, een gediplomeerd verpleegkundige, beschrijft in haar artikel "Reiki Healing: A Physiologic Perspective" een experiment dat ze heeft uitgevoerd om de effecten van Reiki te testen. In het onderzoek wordt een groep van 48 personen aan een experiment onderworpen (de experimentgroep) en ter verificatie van de verkregen resultaten wordt een groep van 10 personen genomen die niet deelneemt aan het experiment (de controlegroep). Van beide groepen worden voor en na het experiment bloedmonsters genomen. Van deze monsters wordt vervolgens het hemoglobine- en het hematocriet gehalte gemeten.
Hemoglobine is dat gedeelte van de rode bloedcellen dat zuurstof vervoert. Hematocriet is een maat voor de verhouding tussen de rode bloedcellen en het totale volume van het bloed.

De 48 personen in de experimentgroep namen deel aan een reikitraining en de 10 personen van de controlegroep niet. Bij 13 van de 48 personen werd vervolgens een duidelijke stijging van het hemoglobine- en hematocrietgehalte gemeten terwijl de overige 25 personen een daling lieten zien. Bij de 10 personen in de controlegroep werd geen verandering van enige betekenis gemeten. Er wordt vanuit gegaan dat een daling of stijging van de gehaltes consistent is met het doel van reiki: een harmoniserende werking op individuele basis.
Eén van de personen in de experimentgroep had zelfs een stijging van 20%. Ze bleef daarom zichzelf behandelen met Reiki en na drie maanden was dit niveau nog niet gedaald en was zelfs nog verbeterd. Deze verbetering kwam haar erg goed uit omdat zij last had van bloedarmoede.

Een ander experiment met een aan Reiki verwante techniek laat zien dat Reiki het hemoglobine gehalte in het bloed kan laten toenemen. Een medicus, Otelia Bengssten, M.D. voerde een onderzoek uit met een groep van 79 patiënten. De patiënten hadden uiteenlopende aandoeningen waaronder pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier), hersentumor, emfyseem, endocriene aandoeningen (d.w.z. met inwendige afscheiding in de bloedstroom), reumatische artritis (gewrichtsontsteking) en chronische hartaandoeningen. Aan 46 patiënten werd reiki gegeven terwijl de overige 33 als controlegroep fungeerden. Het effect bij de experimentgroep was zo sterk dat zelfs kankerpatiënten die werden behandeld met medicijnen die verlaging van de hemoglobine waarden in het bloed als bijwerking kunnen hebben, hier een stijging lieten zien. Bij een meerderheid van de patiënten trad een duidelijke verbetering van de symptomen op en in enkele gevallen verdwenen deze zelfs helemaal.
Beide bovenstaande experimenten tonen aan dat Reiki behandelaars in staat zijn om met reiki feitelijke biologische verbeteringen teweeg te brengen en niet alleen maar een gevoel van welbehagen te creëren.


Effecten van handoplegging bij stress

In het St. Vincent's medical Center in New York is een expiriment met handoplegging gehouden. Het experiment werd uitgevoerd door Janet Quinn, assistent manager van de afdeling Zorg aan de universiteit van South Calolina. De opzet van dit experiment is zo gekozen dat het placebo effect wordt uitgesloten. 30 hartpatiënten ondergingen een psychologische test met 20 vragen om hun stressniveau te meten. Daarna werden zij behandeld door een groep die was getraind in handoplegging. Een controlegroep van patiënten werd ook behandeld door een groep "nephealers" die de behandeling exact zo uitvoerden als de echte healers. Bij de groep die werd behandeld door de echte healers daalde het stress niveau met 17 procent na slechts 5 minuten behandelen. Bij de groep die door de nephealers werden behandeld had de "behandeling" geen resultaat.


Effect van Reiki op wonden

Daniel Wirth van Healing Sciences International in Orinda, Californie voerde een strikt gecontroleerd experiment uit met een aan reiki verwante behandelmethode. Voor het experiment werd door een dokter bij 44 mannelijke medestudenten opzettelijk eenzelfde kleine verwonding aan de linker of rechterschouder aangebracht. Vervolgens kregen 23 van de 44 studenten een Reiki behandeling en de overige 21 studenten niet. De behandeling werd zodanig gegeven dat de mogelijkheid van een placebo-effect werd uitgesloten. Alle 33 studenten staken hun arm vervolgens door een gat in een wand. Voor diegenen die een werkelijke behandeling kregen zat in de andere kamer een behandelaar die van afstand (zonder aanraking) een behandeling gaf. Voor de 21 studenten die geen behandeling ontvingen, zat er niemand in de kamer.
Zowel de studenten als de controlerende arts kregen te horen dat het experiment bedoeld was om de elektrische geleiding van het menselijk lichaam te meten. Geen van de aanwezigen was op de hoogte van de werkelijk opzet van het experiment. Op de achtste en zestiende dag na de behandeling werden metingen gedaan naar de mate van herstel van de aangebrachte verwondingen. Na acht dagen waren de verwondingen bij de behandelde groep al voor 93.5% genezen terwijl de genezing bij de niet behandelde groep slechts 67.3% was.
Na zestien dagen waren deze verhoudingen 99.3% voor de behandelde groep en 90.9% voor de niet behandelde groep. Bij de evaluatie verklaarden de studenten dat zij niet van de ware opzet van het experiment op de hoogte waren en dat zij geen contact met de behandelaar hadden gevoeld. De mogelijkheid dat de verwachting van de student het genezingsproces zou kunnen beïnvloeden was hiermee uitgesloten.


Magnetische velden rondom handen

Dr. John Zimmerman van de University van Colorado heeft met behulp van een apparaat de magnetische velden rondom de handen van healers gemeten en ontdekte dat deze magnetische velden enkele honderden malen sterker zijn dan gewone achtergrondstraling (de waarde van de straling die standaard al in onze omgeving aanwezig is). Deze metingen werden gedaan met behulp van een supergeleidend quantum-interferentie apparaat.
De gemeten waarden bij de healers werden niet geconstateerd bij nephealers die dezelfde handelingen uitvoerden als de echte healers. De frequenties van de velden rondom de handen van de getrainde helers zaten voornamelijk in het Alpha en Theta gebied, gelijk aan de frequenties die in de hersenen van mediterende mensen worden aangetroffen.


Effect van Reiki op plantenzaden

Dr. Barnard Grad van McGill University in Montreal gebruikte zaden van gerst om het effect van psychische helende energieën op planten te kunnen meten.
De zaden werden in potten geplant en bewaterd met een steriele oplossing waarvan bekend is dat deze het ontkiemen en groeien van de zaden afremt. De planten werden verdeeld in twee groepen. Eén groep werd bewaterd met de steriele oplossing terwijl de andere groep werd bewaterd nadat de steriele oplossing 15 minuten lang was behandeld door een healer. De persoon die de planten het water gaf wist niet welke groep het behandelde steriele water en welke groep het gewone steriele water kreeg. De planten die het behandelde water kregen groeiden sneller, waren gezonder, produceerden 25% meer gewicht en hadden een hoger chlorofyl gehalte (bladgroen) dan de planten die het onbehandelde water kregen. Deze experimenten zijn herhaald in het laboratorium van Dr. Grad alsook in andere laboratoria.
Dr. Grad heeft vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd met gewoon kraanwater en planten. De planten werden verdeeld in drie groepen waarvan één groep als controlegroep.

Eén groep kreeg kraanwater dat van te voren was behandeld door een behandelaar, één groep kreeg water dat van te voren op dezelfde manier werd "behandeld" door een ernstig depressieve patiënt en de controlegroep kreeg gewoon leidingwater dat met geen van de twee personen in aanraking was geweest. De planten die het water van de behandelaar kregen, groeiden duidelijk beter dan de planten uit de controlegroep en de planten die het water kregen van de depressieve persoon, groeiden duidelijk minder dan de planten uit de controlegroep. Deze experimenten op planten bewijzen niet alleen dat de resultaten niet kunnen worden toegeschreven aan het placebo effect, maar ook het aloude idee dat helende energieën voor toekomstig gebruik kunnen worden opgeslagen in water.


Effect van bidden op de groei van planten

In een experiment met psychische heler Olga Worrall gebruikte Dr. Rober Miller een elektromechanische omvormer om de microscopische groei van Rogge te kunnen meten. Het gebruikte apparaat had een nauwkeurigheid van één duizendste inch per uur. Dit houdt in dat wanneer de rogge groeit met een snelheid van 0,00254 cm per uur, dit door het apparaat wordt geregistreerd.
Dr. Miller zette het experiment op in zijn laboratorium en vertrok toen. Olga, die op ruim 700 km afstand van het laboratorium zat, werd door Dr. Miller gevraag om op een bepaalde dag om exact negen uur `s avonds te bidden voor de planten. Toen Dr. Miller de volgende dag terugkwam bekeek hij de meetresultaten en zag dat de Rogge tot negen uur 's avonds groeide met een snelheid van bijna 0.016 cm per uur. Vanaf 9 uur liep deze waarde op naar bijna 0.14 cm per uur, een stijging van ruim 840 procent! Deze versterkte groei hield aan tot de ochtend na het experiment en zakte daarna langzaam terug maar bleef boven de "normale" waarde van 0.016 cm per uur.

De "Spindrift" groep heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van bidden op planten. Hun resultaten geven aan dat planten waarvoor gebeden wordt, altijd sneller groeien en gezonder zijn dan planten waarvoor niet wordt gebeden terwijl de omstandigheden voor beide groepen planten identiek zijn. Deze resultaten werden zonder uitzondering elke keer bereikt onafhankelijk van de afstand tussen de personen die het gebed uitvoerden en de planten.

Deze resultaten zijn ook te lezen in het boek van Robert Owen "Qualitative Research: The early years". Eén van de interessante conclusies uit hun onderzoek was dat het gebed het meeste resultaat had als werd gebeden voor de algehele gezondheid van de planten. Wanneer specifiek werd gebeden voor de groei van de planten werden minder gunstige resultaten behaald.
Bron: William Lee Rand(UK)
 

Bij het Werken met Energie traject bied ik jou het beste uit 2 werelden aan. Je leert hoe je met energie kunt omgaan met technieken uit Reiki/Seichem en Inca Sjamanisme. Je werkt met een westerse manier van heling en een manier uit Zuid-Amerika, Peru, Inca Sjamanisme. Al die technieken samen worden jou manier van helen.

Reiki werkt voornamelijk met aarde energie. 
Seichem met 4 energieën (aarde, water, lucht, vuur) 
Sjamanisme werkt ook met 4 elementen.

We beginnen en sluiten dit traject af met een Despacho ceremonie

1e deel ontvang je de Banden van Kracht (is 1 van de 4 basis rite uit de Munay-Ki)
Huiswerk versterken van de banden mbv de elementen.
Reiningen en beschermen met florida water en heilig hout smudge.

2e deel ontvang je een Seichem 1 inwijding en worden je chakra's geactiveerd en schoongemaakt. Je kunt energie doorgeven via je handen aan andere mensen, dieren, planten en zelfs dingen. Ook jezelf kun je met succes behandelen. Je gevoeligheid wordt vergroot en de balans hersteld. Ook is het mogelijk op afstand energie naar mensen, dieren en de natuur te sturen. Ook worden de 'leefregels', Reiki geschiedenis, het ontstaan van de handpositie’s en andere onderwerpen besproken.

Je krijgt de basis van Reiki om jezelf en anderen te helen aangereikt en daar ga je de 1e periode mee aan de slag. Je word je bewust van jezelf.

Tijdens het 2e deel oefen je de zelfbehandeling die je de komende periode iedere dag thuis gaat toepassen. Ook ga je je dagelijks verdiepen in de leef adviezen, wat doen ze voor en met jou?

Zittende behandeltechnieken:
3e deel leer je hoe je anderen kunt behandelen zittend op een stoel en we herhalen de zelfbehandeling.
4e deel leer je hoe je iemand zittend Sami van de 4 zonnen kunt geven.

Na het 3e deel blijf je je dagelijks verdiepen in de leef adviezen, blijf je de zelfbehandeling oefenen en ga je thuis oefenen met de zittende behandeling.
Na het 4e deel en krijg je een creatieve opdracht om voor het de volgende keer te maken.

Liggende behandeltechnieken:
5e deel ga je leren hoe je iemand intuïtief liggend behandeld, dit kan op de grond zijn of op een tafel. We bespreken je creatieve opdracht die je hebt meegenomen.
6e deel Helen met Stenen is een techniek die we liggend toepassen. De stenen moet je van tevoren zelf zoeken in de natuur en dat worden je helers stenen.

7e en 8e deel ga je aan de slag met een aantal specifieke technieken uit Tera Mai Reiki/Seichem 1 en het Inca Sjamanisme:
Je gaat nog meer met je intuïtie werken, in de aura, leer je een aantal gerichte reinigingen (karma) en specifieke behandelmethodes zoals mentale en emotionele heling. 

9e  deel is een terugkom moment.


Bijdrage is € 400 voor 9 bijeenkomsten van 2 1/2 - 3 u, incl hand-out, Reiki/Seichem 1 certificaat, materialen voor de despacho's, koffie/thee/water en versnaperingen tijdens de bijeenkomsten.


Alle genoemde tarieven zijn excl BTW.

Aarde, Vuur, Water en Lucht.

De elementen zijn energetische stralen, die uit de kosmos komen. Ze zijn oneindige bronnen van liefde. De stralen hebben invloed op alle zijnsvormen. Alles wat is, wordt mede door hun gevormd. Het zijn grote vormgevers. Ze beïnvloeden niet alleen de mens, maar ook dieren, planten, mineralen en natuurelementen. Iedere straal beïnvloedt de mens in zijn geheel. Toch heeft iedere straal zijn specifieke invloedsgebied. Wat elke straal nu precies doet, daarover is nog niet zoveel bekend.

 

Reiki (aarde)

Reiki is verbonden met het element Aarde, deze energie voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van onze planeet. Sommige mensen denken daardoor, dat het energie is, die van de aarde komt. Dat is niet zo. Reiki komt zoals alle stralen uit de kosmos. Het is een energie die primair het basischakra helpt te openen. Dat betekent dat Reiki helpt te openen naar liefde voor het leven hier op aarde. Zo heeft Reiki het vermogen in zich, mensen te openen naar de moeilijkheden in hun leven. Wie zijn problemen durft aan te kijken, heeft ze al half opgelost. Dat is de kracht van de Reikistraal. Reiki leert de mens dat de liefde ook hier op aarde te vinden is. Dit helpt ze te accepteren om hier op aarde te doen wat nodig is. Reiki werkt op alle niveaus, geestelijk, lichamelijk en emotioneel.

 

Sakara (vuur)

Sakara is verbonden met het Element VUUR. Niemand, zelfs geen wetenschapper, kan het Element vuur op zich, als verschijnsel, uitleggen of definiëren. Dat komt omdat vuur uit de 4e dimensie komt en licht uit de 5e dimensie. Het is zo goed als onmogelijk om verschijnselen uit de 4e en 5e dimensie te verklaren aan de hand van onze beperkte 3-dimensionale kennis.

Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara werkt in de Aura en reinigt de Chakra's, het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt aan als kleine elektrische impulsen die door je handen gaan. Vaak wordt Sakara ervaren als een enorme warme energie in het lichaam, het voelt als een vrijage met het leven. Het helpt je vol in het leven te staan, te bruisen van energie. Het voelt als een heel fysieke energie.


Sophi-El (water)

Sophi-El is verbonden met het Element WATER, het is zowel zacht als doortastend zoals het water zelf. De energie voelt bij uitstek aan als koude energie, als die door je stoomt krijg je het maar niet warm. Het nodigt je uit stiller te worden, naar binnen te gaan, te luisteren naar wat zich in je binnenste afspeelt en je daarvoor te openen.

Sophi-el dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern, 'oorzaak en gevolg' van de verstoring/blokkade te vinden. Het heelt diepe emotionele blokkades. Sophi-el opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben. En als je naar liefde opent komen heel veel emotionele problemen in een veel prettiger licht te staan.

Sophi-el in combinatie met de andere stralen van heling zal de personen die ermee behandeld worden het gevoel van vreugde brengen en het gevoel van: "Ik verdien het om gelukkig te zijn".

 

Angeliclight (lucht & gebied van de Engelen)

Angeliclight is een tweevoudige Straal, die bestaat uit het Element LUCHT en het gebied van de Engelen, de Heilige Geest en je Hogere Zelf. Het is een veel ijlere energie dan bv Sakara. Het voelt veel zachter, milder.

Het Element lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Het reinigt, opent en vergroot het keelchakra. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, dat is de reden waarom zij die geïnitieerd worden in Angeliclight een gedisciplineerde geest moeten hebben en zich bewust moeten zijn van hun woorden. Spreek geen woorden die schade zullen veroorzaken. Kies je woorden wijs en zorgvuldig

Het opent het hart naar zeer hoge vibraties. Dankzij Angeliclight kan het helingseffect effectiever samenwerken met de Engelen, Heilige Geest en het Hogere Zelf van de persoon die behandeld wordt. Dit is een hoge en zuivere vorm van genezen. Hoe meer je je opent voor deze kracht, des te sterker zal het kanaal worden voor deze manier van helen.

 

Reiki en Sophi-El zijn vrouwelijke energieën, Sakara en Angeliclight zijn mannelijke energieën, waardoor men als heler een goede balans heeft bij het werken met helingsenergieën.

Als je in Seichem bent geïnitieerd, kun je alle 4 de stralen doorgeven. Welke straal of combinatie van stralen je doorgeeft wordt van bovenaf begeleid. Je hoeft dat dus niet intentioneel te richten. 

 


Er wordt gezegd dat de lessen van Boeddha een vinger zijn die naar de maan wijzen;
verwar deze vinger niet met hetgeen hij naar wijst.

 

Reiki was Usui's uitdrukking van de waarheid; een vinger die naar de maan wijst.
Zie jij waar de vinger naar wijst?

Naar verluidt ontwikkelde Usui Reiki na zijn Satori op de berg. Op dit ogenblik van waarheid stelde hij zijn systeem samen. Er wordt gezegd dat hij Reiki ontwierp als een systeem van ontwaken en dat je tevens, als bijproduct, in staat stelde te helen. Er wordt gezegd dat Reiki over zelfheling gaat. Er wordt beweerd dat de voorschriften, leven volgens de voorschriften de kern van het hart van Reiki is.

 

Zie je waar de vinger heen wijst?

 

Reiki gaat niet over iets bereiken, iets controleren of welke speculatieve theorie, overtuigingen of andere nonsens dan ook, waar het tegenwoordig van doordrongen is. Het gaat niet over de ene stijl of de andere, maar over een simpel pad dat door een nederige man werd nagelaten.

Het niveau systeem is een gids, maar kijk eens naar tot wat het geworden is…

Niveau een gaat over zelfheling en het ervaren van de openheid van Reiki. Het gaat over het schoonmaken en reinigen van jezelf.

Maar waarvan dan? Waarvan moeten wij onszelf reinigen en schoonmaken?

Pak alle verhalen van de “blokkades” en “aura's schoonmaken“ en gooi het in de vuilnisbak.

Nog wat meer theorie en geconditioneerde zooi om je aan vast te klampen. Je kunt dagenlang theoretiseren over al deze zaken, zonder een centimeter dichter bij de waarheid te komen. Er is iets schizofreen waarmee Reiki wordt doordrongen zoals het normaal gesproken wordt onderwezen en beoefend. Dit is namelijk waar de hele zaak om draait, wil je meer theorie of wil je Reiki zijn, wil je meer geconditioneerde overtuigingen om je geest te verduisteren of wil je de waarheid worden?

En dat is het schizofrene dat Reiki doordringt. Je moet jezelf een vraag stellen… wil je geheeld worden, echt geheeld en ontwaakt of wil je de illusie voortzetten dat je alles weet en dat jij degene bent die dit allemaal bewerkstelligt? Dit is niet zomaar een vraagje. Als het antwoord is dat jij gelooft dat een andere jij Reiki kan controleren door het uitvoeren van techniek “X” of “Y”, of volgens deze of die theorie of begrip, ga dan mijn beste vriend verder met het verzamelen van vingers, want je ziet niet waar zij heen wijzen. Al deze psychische chirurgie, kristallen rasters, verheven meesters, gidsen in de wereld zullen je niet een centimeter dichter bij de waarheid brengen. Hoe meer conditioneringen je aan je stapel toevoegt, hoe moeilijker het wordt om te zien wat is.

Ga eens terug naar het systeem. De voorschriften/principes zijn de gids. Als je eens kijkt, goed kijkt, naar wat je de hele dag denkt, dag in dag uit, kan het je opvallen dat alles waar jij over denkt jou betreft. Ik heb het warm, ik heb het koud, ik ben kwaad, ik maak me zorgen, ze vinden mij niet van belang of behandelen me niet goed, zij verdienden het toen ik zo reageerde, omdat zij niet aardig voor mij waren, enzovoorts. Als je kwaad bent, bang, je zorgen maakt, dat zie je niet dat dit alles je belemmert de waarheid te zien, het is een volkomen binding aan de gewoonte en de geconditioneerde zooi, waarvoor jij gekozen hebt om in te leven. Voor diegenen die denken dat anderen “Reiki nodig hebben”, houd jezelf eens een spiegel voor. De voorschriften helpen je te verschuiven van mij, mij, mij naar de simpele, zachte gewaarwording van Reiki. Zie in dat je altijd Reiki bent geweest, het is niet iets anders. Zoals de barst in het trottoir er altijd al was, het enige dat je nodig hebt om te zien dat het er is, is een kleine verschuiving. Maar je kunt het niet zien als je alleen maar gericht blijft op mij, mij, mij.

Wat waren die voorschriften ook al weer…

“Alleen voor vandaag, maak je niet kwaad, maak je geen zorgen, wees nederig, werkt met erkentelijkheid aan jezelf en wees aardig voor alles…”

Leven volgens de voorschriften is Reiki leven. Het is Reiki leven, Reiki zijn.

Terug naar het niveau systeem. Het tweede niveau is een uitbreiding van spirituele disciplines, waarbij gebruik gemaakt wordt van heilige geluiden (kotodama en mantrayama), het doen van Hatsurei ho dat je bedachtzaamheid, meditatie en zelfbekrachtiging aanleert. Dat allemaal om Reiki zijn te bevorderen. Heling op afstand leert dat er geen scheiding bestaat.

Vergelijk dat eens met wat er tegenwoordig onderwezen wordt. Zie hoeveel concepten, concept na concept eraan vastgeklonken zitten. Nu hebben we schaduwvormen van onszelf, die Reiki sturen naar het verleden om het te veranderen, spirituele Reikigidsen, gechannelde geschiedenis in overvloed… helpt een van die zaken je Reiki te zijn, of zijn het slechts meer zaken, concepten en geconditioneerde overtuigingen die het Reiki zijn in de weg staan. Beste vrienden, houd jezelf niet langer voor de gek met dat dit over iets anders gaat. Reiki zijn. Daar gaat het allemaal over. Laat alles los, het trekt je alleen maar verder naar beneden. Maar geloof me, er is moed voor nodig alles los te laten.

Terug naar het niveau systeem… Niveau drie onderwijst dat je een bent. De Dai Ko Mio is de bewustwording van het grote schijnende licht. Het hoogste niveau van toepassing is Reiki zijn. Dit is het loslaten van alle structuren, veiligheden en overtuigingen en gewoon Reiki zijn en Reiki doen. Het is de bewustwording dat jij Reiki bent. Jij bent Reiki en Reiki is jou. Jij bent de golf dat overgaat in het water en het water dat zich als golf manifesteert.

En dus, ben je een golf die begint te roepen, “Ik ben een golf, kijk maar, ik ben heel speciaal, joehoe, kijk dan naar me, ik ben een golf”. Of laat je het allemaal los en zie je in dat je water bent, een immense oceaan vol. Want dat is het waar het allemaal om draait. Zolang je doorgaat met vast te houden aan al je emotionele bezittingen die je in de loop der jaren op je Reikireis verzameld hebt, zul je niet in staat zijn te zien dat jij bent en altijd bent geweest. Emotionele bezittingen zijn dingen zoals, “mijn overtuigingen”, “mijn waarheden”, “mijn symbolen”, “mijn technieken”, “mijn heling” en “ mijn afstamming”. Laat het allemaal los, want al dat spul gaat samen met de Titanic naar de kelder.

 

Zie je waar de vinger heen wijst?

 

Reiki betekent de universele levensenergie/geest die met ons samenkomt. In deze betekenis vertegenwoordigt het onze eenheid met alles, de universele levensenergie gemengd met die van ons. Dit wordt niet opgeroepen door afstemming, maar door bewustwording. Het is de bewustwording dat je Reiki bent. Jij bent Reiki en Reiki is jou. Jij bent de golf die overgaat in water en water dat zich als golf manifesteert.

Tijdens het leren van Reiki hebben de meesten van ons een aantal handposities, technieken en symbolen aangeleerd en afstemmingen ontvangen. Aan sommigen is geleerd dat Reiki iets “zakelijks” is, zowel aan de onderwijskant als aan de behandelkant. Allen schijnen intuïtief de spiritualiteit van Reiki te kennen, hoewel er vaak een nevelige eigenschap aan deze Reiki vastzit, voor wat betreft zelfheling.

Alle heling is zelfheling. Reiki gaat niet over zakelijke dingen, geld verdienen of andere dingen die in het Westen ontstaan zijn. Het gaat over het kalmeren van geest en lichaam, leven volgens de principes en Reiki zijn. Door middel van zelfheling en het leven volgens de principes worden we gewekt, kennen we ons levensdoel en weten we wie we zijn.

In het Westen lijkt deze informatie al lang verloren. Tijdens het leren van Reiki hebben de meesten van ons geleerd een verzameling handposities, technieken en symbolen aangeleerd en afstemmingen ontvangen. Sommigen hebben manieren geleerd om onze ego's te gebruiken om Reiki dingen te laten doen die zij graag willen, anderen leerden dat Reiki iets “zakelijks” is, zowel aan de onderwijskant als aan de behandelkant. Er wordt gezegd dat de woorden van Boeddha een vinger was die naar de maan wees. Usui zag waar deze vinger heen wees en begon ook te wijzen. Helaas keken we in het Westen naar de vinger en dachten we dat we meer vingers nodig hadden. Dit wordt benadrukt door de gigantische toename van “nieuwe Reiki's”, van meer symbolen en meer gechannelde informatie die steeds idiotere vormen aanneemt. Kijk weg van de vormen die zijn ontwikkeld en doe een stap terug van je overtuigingen en neem slechts waar. Neem alleen maar waar.

Sommigen onderwijzen deze of die spirituele toepassing tezamen met Reiki. Hoewel veel er van behulpzaam zijn bij het aanleren van bedachtzaamheid, gaan er ook veel door met de verzinsels dat je ergens terechtkomt, ergens in verandert, ergens naartoe groeit.

Welke toepassing je ook gebruikt DOE ZE NIET MET HET IDEE DAT ZE JE ERGENS NAARTOE LEIDEN. Gebruik ze niet met de verwachting dat je er iets van krijgt, iets mee bereikt, iets mee verdient, ergens naartoe groeit, verheven wordt, groeit… Want die dingen zijn allemaal karakteristieken van de andere “mij” waarvan jij gelooft dat jij dat bent en dat groeit, ergens toe leidt en verheven raakt. Dit is een illusie. Wanneer jij gelooft in deze dingen en vindt terwijl je dit leest dat je hierdoor geïrriteerd raakt, overweeg dan dat je al bezig bent te reageren vanuit je ego. Vasthouden aan dit soort ideeën van uitgroeien en verheffen betekent dat jij al gelooft dat jij dit ego bent, dat jij die ander bent. Zoals ik vaak voor mijzelf herhaal, “werk aan zelfverbetering en alles wat je krijgt is een verbeterde zelf, werk aan zelfgroei en alles wat je krijgt is een grotere zelf”.

Al die ideeën van groei, evolutie en verhevenheid zijn overtuigingen die jij hebt over hetgeen volgens jou ontwaken is. De gedachte van het centrale ego van “mij” kan niet verheven, geëvolueerd of veranderd worden naar iets of ergens heen. Het is eenvoudig de “mij” die bezig is de “mij” te verbeteren. Ideeën dat je aan het groeien, evolueren en verheven raken bent, gelden voor mensen die geloven dat zij heel, perfect of zegenrijke wat voor staat dan ook, zijn op een bepaald moment in de toekomst, zodra zij al hun problemen hebben opgelost.

Wat jij “mij” noemt is simpelweg een stroom van opeenvolgende sensaties en gedachten die verankerd liggen in lichamelijke sensaties en die vergezeld gaan van een gevoel van “mij”. Maar als je goed kijkt, zul je zien dat al deze gedachten, sensaties, gevoelens van mij allemaal opkomen en ondergaan in het bewustzijn. Als je jezelf goed bekijkt zul je zien dat er geen “mij” is die bewust is. De “mij” komt op en verschijnt in het bewustzijn. De meeste mensen leven alsof deze “mij” echt is en dat het de basis is van hun scheiding. Kijk in wie de gedachten opkomen van mij en zie wat de Zen koan vraagt “Hoe zag jouw gezicht eruit, voordat je geboren was?”

Hier is een aanwijzing. Dit gaat niet over het oplossen van al je problemen. Het gaat niet over het begrijpen en oplossen van verzinsels die voorbij zijn aan dat waarin jij gelooft. Het gaat niet over “weten” van iets met een bewuste geest. Het is geen andere ervaring die je kunt toevoegen aan je collectie van ervaringen. Het gaat niet over spirituele gidsen, spirituele hulp, symbolen, handposities, Reikisystemen, wie er groter is of welke andere nonsens dan ook waarin mensen je hebben geconditioneerd om te geloven. Het gaat niet over enige mystieke en perfecte toekomst waar je alwetend bent en waar nooit iets ergs gebeurt. Het gaat over NU, precies nu, op dit ogenblik.

Er is niets nieuws met jouw wijze, niets dat je weerhoudt van inzicht, wees Reiki, juist nu, op dit specifieke ogenblik. Dat is alles.

Hier volgt nog een aanwijzing. Boeddha zei dat hij niets had onder de bodhi-boom. NIETS. Snap je?

Hier volgt er nog een. Welke spirituele toepassing je ook doet, of dit Reiki, Hatsurei ho, Mantrayana, Kotodama, Zen of aandachtig bezig zijn met hinkelen of wat dan ook is, doe ze in ieder geval niet om iets te bereiken of te krijgen. Doe ze daarentegen met totale concentratie. Doe ze met je volledige aandacht. Doe ze terwijl je weet dat zij de uitdrukking zijn van jouw ontwaken op dit ogenblik.

Wanneer je loopt, loop, wanneer je zit, zit en wanneer je Reiki doet, wees dan Reiki.


© Vinny Amador
Vertaald/bewerkt door © Pim van der Helm
2005-2012

 


Als je Reiki al een poosje beoefent, zul je merken dat je het aan anderen gaat overbrengen. Reiki is de intelligente energie van de Schepper en het onderwijst diegene die naar de subtiele stem en de lessen die het brengt luistert. In een artikel in “Reiki News” uit 1975 beschrijft mw. Takata Reiki als “…Universele Levens Energie, het is geen geloof … deze grote bron die ons omringt – het Universum. Er is oneindigheid en een enorme hoeveelheid energie. Het is universeel … zijn ultieme bron is de Schepper … het is natuur, het is God, de kracht die Hij ter beschikking stelt aan Zijn kinderen …”.

Dit is een prachtige en beknopte definitie. In het laatste boek van Frank Petter, “Reiki: the legacy of Dhr. Usui”, staat een hoofdstuk met daarin een interview met Dhr. Usui. Usui zegt daarin dat Reiki voor iedereen is en dat is de reden dat het niet in bezit is van een persoon. Voor diegenen die denken dat hun lijn van afkomst of traditie beter is dan alle andere, zou ik sterk willen aanraden het bovengenoemde artikel nog eens te lezen, het uitstekende boek van Petter aan te schaffen en datgene wat je leest nog eens te overdenken.

Als je enige tijd doorbrengt in de “Reikigemeenschap”, in de echte wereld of op internet, zul je veel verschillende toepassingen en dominant gedrag aantreffen. Je zult er veel toegewijde beoefenaars en vakkundigen vinden die van Reiki houden en ervan genieten anderen met Reiki te helen of hen daarin op te leiden. Helaas zul je er soms ook personen aantreffen met het volgende gedrag:


1.    Mijn afkomst is meer (kies maar uit een van de volgende mogelijkheden) “echt”, “puur”, “directer” (ander woord voor beter).
2.    Jouw onderricht is niet compleet, je hebt niet geleerd volgens de (kies een van de volgende) “traditionele”, “niet-traditionele”, “methode uit Japan”, “lessen volgens Takata” (ander woord voor mijn systeem).
3.    Jouw les/training (kies een van de volgende) “was van te korte duur”, “was van te korte lengte”, “was van een incapabele leraar”, “bevatte te weinig tijd om goed te oefenen”.
4.    Jouw mastertraining was onvoldoende, omdat (kies een van de volgende) “jij geen tienduizend euro betaald hebt”, “jij achteraf niet genoeg nazorg hebt gekregen van je master”, “jij te vrij bent opgeleid”,  “jij niet een echte master kunt zijn, want jij bent niet goed in staat om les te geven”.
5.    Jij praktiseert niet het Usui systeem, omdat (kies een van de volgende) “jij op afstand bent ingewijd”, “jij jouw cursus volgde bij master “X” en iedereen weet dat hij / zij geen ware Reiki beoefent”.
6.    Mijn Reikisysteem is beter, omdat het (kies een van de volgende) “krachtiger is”, “dieper doordringt”, “op een dieper niveau heelt”, “sterker trilt”, “extra geheime symbolen kent die alleen in mijn stijl bekend zijn”, “extra geheime symbolen heeft die we in Japan en Tibet hebben ontdekt en die sterker zijn dan alle andere”…
enzovoorts tot in het oneindige.

Het bovenstaande geeft de verklaringen weer van andere beoefenaars en masters die overal op facebook, nieuwsgroepen, e-lists en bulletinboards opduiken. Ik weet zeker dat ik er zonder veel inspanning nog veel meer zou kunnen vinden. Het lijkt erop dat degenen die hierin geloven de mening uitdragen van de “ik weet het beter”-stroming en streven naar superioriteit. Misschien heb ik het bij het verkeerde eind, …misschien bestaat de mogelijkheid ergens zeer enthousiast over te zijn zonder direct te impliceren dat het andere minder is dan jouw praktijk… Misschien doe ik wel hetzelfde door deze woorden zo neer te schrijven… Maar het onderwerp moet maar eens ter sprake worden gebracht… Ik heb gezien dat als de mensen die dingen zeggen zoals hierboven staat daarmee geconfronteerd worden, dat zij verklaren er bezorgd over zijn dat Reiki op “de hoge standaards” en “minimale eisen” gehouden moet worden en allerlei andere argumenten die altijd eindigen op een manier zoals “ik weet beter en jouw praktijken zijn ondergeschikt aan die van mij (en die van mij zijn dus superieur)”. Sommigen zullen zelfs proberen de gelegenheid te baat te nemen om je te wijzen op “jouw onvolkomenheden” en de noodzaak voor jou “om te kijken naar je motieven en overtuigingen”. Een andere ironie bij mensen, denk ik, is dat zij spiritualiteit, psychotherapie en Reiki door elkaar gooien, om te pas en te onpas mensen neer te sabelen als dat zo uitkomt. Onthoud de Reiki principes… “wees aardig naar alle mensen toe”.

Ik geloof heel sterk dat alle Reiki beoefenaars goed opgeleid moeten worden. Ik geloof echter ook dat zij Reiki moeten beoefenen en vakkundig moeten zijn, voordat zij anderen gaan trainen. Ik geloof echter niet dat ik kan beoordelen wat een goede training is. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan verschillende dingen en er zijn masters en stijlen genoeg om in die behoeften te voorzien. Ik ben niet in de positie enige vorm van Reiki channeling te veroordelen, vooral niet diegene waarover op internet via bijvoorbeeld bulletinboards gewag wordt gemaakt. Er wordt ook in het algemeen geaccepteerd dat iedereen zijn eigen karma maakt of creëert. Als mensen oneerlijk zijn over hun bekwaamheden of talenten, creëren zij hun eigen problemen. Iedereen moet in staat gesteld worden om beter over Reiki en Reiki praktijken geïnformeerd te worden en te kunnen bepalen of iedereen is wie hij zegt dat hij is en andere gebruikersinformatie. Dat is hetgeen waar deze publicatie over gaat. Gebruikersinformatie.

Tegenwoordig lijkt het erop dat kritisch zijn de grootste zonde is in spirituele kringen. Er is een bepaalde ironie in het feit dat het aanhangen van een van de hierboven genoemde overtuigingen, ongeacht de motivatie, op zich openstaat voor kritiek. Sommigen gaan er prat op kritische overtuigingen te hebben, trots verklarend, “onze leraren zijn beter voorbereid en jij kunt geen Reikimaster zijn omdat jij jouw Reiki te snel hebt geleerd en niet “x” nodig hebt gehad om het te leren…” Anderen staan snel klaar met hun veroordelingen van andermans Reikipraktijken na slechts een paar regels of antwoorden gelezen te hebben op internet… Hoe kunnen we inderdaad zo kritisch zijn over anderen na het lezen van slechts een paar woorden die zij schrijven, zonder ze zelfs ontmoet, gesproken of ermee gediscussieerd te hebben of gezamenlijk mee Reiki beoefend te hebben? In ieder geval zegt het ons niets over de persoon op wie zij kritiek hebben, noch over hun gedrag en hun overtuiging. De grootste ironie is dat Reiki een geweldig iets is, een intieme verbinding met anderen en de universele Liefdesenergie van de Schepper – of God en wij denken met onze beperkte zelf, ego’s en geconditioneerde overtuigingen dat wij het beter weten…

Het begin van dit artikel ging over wat Reiki was en hoe mw. Takata dacht dat het was. Reiki is een prachtige heling- en spirituele kunst, maar het is geen geloof. Het is geen verlichting. Het kan niet eens verzekeren dat mensen die het toepassen zichzelf houden aan de spirituele systemen waaraan het gekoppeld is. Als je aan de geloofwaardigheid van deze uitspraak twijfelt, raad ik je ten zeerste aan een bezoek te brengen aan alt.healing.reiki dat een nieuwsgroep is over Reiki of aan een van de vele Reiki e-lists, bulletinboards of websites.

Ik stel voor dat, voordat je begint met het “veroordelen” van iemands Reiki, Reiki praktijk, spirituele overtuiging, authenticiteit, rechtsgeldigheid of welk ander facet dan ook, je eerst teruggaat naar het begin van je eigen Reiki opleiding… naar je allereerste les, toen jouw Reikimaster deze woorden met je deelde…

De geheime methode van het uitnodigen van zegeningen.
Het spirituele medicijn van talloze ziekten.

Slechts vandaag, maak je niet kwaad, maak je geen zorgen.
Wees dankbaar. Doe je werk met erkentelijkheid. Wees vriendelijk naar iedereen.

’s Ochtends en ’s avonds met je handen in Gassho,
doe dit in je gedachten en spreek het uit met je mond.

 

Geschreven door Vincent Amador ©
Vertaald en bewerkt door Pim van der Helm © 2005-2012'Reiki' beoefenaars en Dhr. UsuiZolang ik me kan herinneren heb ik buiten mezelf gezocht;
er leek iets te missen:

Ik heb de kracht gezocht in mijn vader,
tederheid in mijn moeder,
liefde in mijn partner,
trouw in een vriend.

Ik heb goedkeuring gezocht bij leraren,
verlossing bij priesters,
succes in een baan,
de waarheid bij meesters.

Ik heb ontgoocheling en verdriet gevonden.
Maar ik ben blijven zoeken.
Ik heb vele wegen bewandeld.
Ik heb vele bergtoppen beklommen.

Ik heb geleerd om te lezen wat geschreven is,
maar niet wat tussen de regels staat.
Ik heb geleerd om te tellen,
maar niet wat waarlijk telt.

Ik heb geleerd om in vele talen te spreken,
maar niet om de waarheid te zeggen.

Ik heb rechten gestudeerd
zonder gerechtigheid te kennen.

Ik heb filosofie gestudeerd
zonder iets te weten.

Ik heb medicijnen gestudeerd
zonder de geneeskunst te beoefenen.

Ik heb psychologie gestudeerd
zonder mijn bewustzijn te gebruiken.

Ik heb godsdiensten bestudeerd
zonder geloof te vinden.

De zin van het leven
leek mij steeds te ontglippen
bij elke poging tot begrip.

Op een dag leerde ik Reiki kennen.

Die dag "leerde ik mijn hart kennen."
Ik hervond een kind
dat over het strand rent,
dronken van licht.
Ik nam hem bij de hand.
Die dag begon mijn leven.Umberto Carmignani,
Maestro di Reiki.

Deze Reiki woordenlijst heeft betrekking op Reiki in het algemeen en niet uitsluitend mbt het Tera Mai Helingsysteem.
Het zijn vertalingen vanuit de visie van de vertaler (Pim van der Helm) en vertalingen van de visie van de originele schrijver (Vincent Amador), waarbij sommige dingen ook weer vertalingen zijn.Overal waar nieuwe dingen geleerd worden, wordt normaal gesproken een apart woordgebruik gehanteerd, waardoor de gebruikers ervan efficiënter ideeën en nieuwe toepassingen kunnen uitwisselen en de discussies over diverse onderwerpen op dat terrein gemakkelijker te begrijpen zijn. Voor de absolute leek zullen kreten als “afstemmingen”, “symbolen” en “Usui Shiki Ryoho” in het begin nogal verwarrend zijn. Deze verklarende woordenlijst is een middel om je te helpen de vele verschillende concepten en praktijken binnen Reiki sneller te begrijpen.


A.

Adem van de Vuurdraak – (Violette ademhaling) Een speciale ademhalingstechniek die gebruikt wordt bij het plaatsen van het Reikisymbool in de kruinchakra van de cursist tijdens een afstemming. Het wordt ook gebruikt bij Raku Kai om de microkosmische omloop te ontwikkelen, het Reikikanaal te versterken en om de gezondheid te bevorderen.

Afstandsymbool – (Hon Sha Ze Sho Nen) Het derde Reikisymbool. Dit symbool is een combinatie van Japanse Kanji (karakter taal) dat “geen verleden, geen heden, geen toekomst” kan betekenen, hetgeen de tijdloze originele puurheid van de bron van alles en de geest van de mens kan vertegenwoordigen. Een vertaling zou kunnen zijn “Optreden bij de Realisatie van het Absolute Zijn”.

Afstemming – (Inwijding) Dit is een techniek die gewoonlijk gebruikt wordt bij alle vormen van Reiki in het Westen. Het maakt gebruik van een proces van het plaatsen van de Reikisymbolen in de meridianen, aura of het energielichaam van de ontvanger van de heling. Sommige afstemmingen richten zich op het plaatsen van de energie in de chakra's. Afstemmingen stellen mensen in staat Reiki te gebruiken op zichzelf of op anderen en ze bewerkstelligen een verbinding met de Reikibron.

Afstemmingen op afstand – Dit is een afstemming die gebruikt maakt van het Reiki afstandsymbool (Hon Sha Ze Sho Nen) om een afstemming uit te voeren op iemand die niet fysiek aanwezig is. Een logische uitbreiding van Reikiheling op afstand en het afstandsymbool.

Antahkarana symbool – Dit is een symbool dat bestaat uit een kubusvorm met op het oppervlakte figuren die uit zevens bestaan. Waarschijnlijk van Tibetaanse oorsprong hoewel dat niet is vast te stellen. Zou als panacee werken op alle terreinen van heling. Het wordt ook gebruikt bij een specifieke vorm van meditatie en bij de door Ralf Jensen ontwikkelde “Master frequency generator plates”.


B.

Beaming - Dit is een techniek bij het helen op afstand. Het is het sturen van Reiki naar een persoon die zich op gezichtsafstand bevindt. Hoewel het een afstandsheling betreft, wordt het toegepast in de aanwezigheid van de ontvanger en juist dan wanneer de aanraking met de handen niet wenselijk is (zoals bij slachtoffers van verkrachting of personen met brandwonden). Beaming wordt ook in andere systemen toegepast zoals bij het Johrei Genootschap.

Bekrachtiging – (empowerment ) Ieder proces dat een ander helpt de mogelijkheid te ontwikkelen om energie of een techniek te gebruiken. De Reiju techniek was een bekrachtiging die door Usui werd gebruikt om Reiki energie over te dragen aan anderen

Bloeduitwisseling – Bloeduitwisseling is een Reikimethode om het bloed te reinigen van giftige stoffen. Er wordt van gedacht dat deze praktijken het lichaam aanzetten tot het vormen van nieuwe bloedcellen en tot het stimuleren van de betrokken meridianen.

Byosen - (Scanning) Een proces waarbij de handen van de Reikimaster zich bewegen over het lichaam van de ontvanger om vast te stellen of er zwakke plekken, veranderingen, of gebieden zijn die behandeld moeten worden. Er zijn meerdere methodes bekend. Het wordt bij de Reiki ho praktijken in Japan Byosen Reikian ho genoemd.

C.

Chakra's – Dit zijn de energiegebieden in het energielichaam die onderdeel uitmaken van het energiesysteem. Ze zijn Indo-Tibetaans van oorsprong en werden aan Reiki toegevoegd in het Raku Kai systeem. Momenteel kom je ze in alle gebieden van Reiki tegen. Chakra's maakten geen deel uit van de Japanse Reiki praktijken of van die van mevr. Takata.

Cho Ku Rei – Het eerste Reiki symbool. Cho Ku Rei wordt gewoonlijk het “kracht”-symbool genoemd in de Westerse stijlen van Reiki (Usui Shiki Ryoho), maar in de traditionele Japanse Reiki heet het “richtpunt”. Sommige andere betekenissen zouden zijn “God is hier” of “plaats hier de kracht”.

D.

Dai Ko Mio - (Usui Mastersymbool) Dit is het mastersymbool dat in alle Reikisystemen gebruikt wordt. Het is het symbool van de ultieme bron van liefde, licht, harmonie en heling. Het wordt soms ook vertaald als “groot schijnend licht”.

Dumo – (Tibetaanse Mastersymbool) Dumo is een “Tibetaans” symbool dat onderdeel uitmaakt van het William Rand Usui/Tibetaanse systeem en het wordt ook gebruikt door verschillende andere onafhankelijke Reikimasters, zoals Diane Stein. Dit symbool is ook bekend als de “Tibetaanse Dai Ko Mio”. Van dit symbool wordt gedacht dat het lichaam en geest verenigt. Het zou werken met het element vuur in de basischakra bij het ontsteken van de Heilige vlam (dat wil zeggen de Kundalini energie). Ook zou het negatieve energie en ziektes verwijderen uit het lichaam en de geest.

E.

Empowerment – (bekrachtiging) Ieder proces dat een ander helpt de mogelijkheid te ontwikkelen om energie of een techniek te gebruiken. De Reiju techniek was een bekrachtiging die door Usui werd gebruikt om Reiki energie over te dragen aan anderen.

Energie-uitwisseling – Een new-age concept dat vaak aangehaald wordt om het vragen van geld te rechtvaardigen voor Reikitraining, behandeling of afstemming. Dit geldt vooral bij extreem hoge prijzen. Het schijnt aan het systeem te zijn toegevoegd in het Westen na de dood van mevr. Takata. Het concept is dat als iemand een ander Reiki geeft of hem erin traint, de ontvanger aan de Reikileraar iets terug moet geven om het universum in balans te houden.


F.

Fire Serpent/Vuurslang/Vuurdraak – (Nin Giz Zida). Een “Tibetaans” symbool dat gebruikt wordt in de Usui/Tibetaanse traditie. De vuurslang vertegenwoordigt de “Slapende Slang” die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat. De vuurslang wordt gebruikt tijdens een afstemming, waarbij de horizontale lijn over de kruin, de kronkels over de ruggengraat en de staart met de klok mee draaiend op de basis van de ruggengraat getekend wordt. Hij aardt de energie in het lagere deel (van de voeten tot het staartbeentje) van het lichaam. Wanneer de vuurdraak (de staart tegen de klok in) van beneden naar boven getekend wordt, stuwt het de energie naar de vier bovenste chakra's. Hij zorgt er tevens voor dat er geen energie via de kruin kan ontsnappen. De vuurslang verbindt en opent alle chakra's. Hij opent het centrale kanaal, zodat het Kundalini-vuur kan gaan stromen. Hij kan gebruikt worden bij heling of meditatie voor meer balans en ontvankelijkheid.


G.

Gakkai – De Usui Reiki Ryoho Gakkai is de oorspronkelijke organisatie die Mikao Usui oprichtte en die nog steeds doorgaat met het beoefenen en onderwijzen van Reiki in een ononderbroken lijn, sinds de dood van Usui. De Gakkai's praktijken worden Reiki Ryoho of “Reiho” genoemd. De nadruk ligt meer op het spiritueel ontwaken dan op heling. Het duurt ook langer om dit systeem te leren dan zijn Westerse tegenhanger.

Gassho - Gassho is heel gebruikelijk in veel Oosterse tradities. In de Indo-Tibetaanse traditie heet het “Namaste”. Gassho is je handen in een bidpositie houden op ongeveer borsthoogte. In Reiki wordt Gassho gedaan door op de vloer of op een stoel te zitten. De handen in de bidpositie met de middelvingers tegen elkaar van de borst af wijzend. De ogen zijn gesloten. De Reikiprincipes worden opgezegd (alleen vandaag: geen woede, geen zorgen, wees bescheiden, werk aan jezelf in erkentelijkheid, wees vriendelijk naar alles). De middelvingers raken elkaar omdat dit de meridianen completeert die in de hand eindigen. Met name het vuurelement eindigt op de top van de middelvinger (sommigen noemen dit de “Reiki-laser”).

Gevorderde Reikitraining – (ook bekend als IIIa, Reikimaster/beoefenaar of “Persoonlijke mastergraad” in de Usui/Tibetaanse systemen). Een verzameling van new-age technieken en pseudo Tibetaanse praktijken die toegevoegd zijn aan het Hayashi-Takata Reikisysteem in het Westen. Gevorderde Reikitraining bestaat normaal gesproken uit het werken met een Reiki kristallenraster, een afstemming op heling, het Antahkarana symbool, Reiki gidsenmeditatie, psychische chirurgie en Reiki symbolenmeditatie. Het wordt meestal geassocieerd met Raku Kai Reiki en William Rand's Usui Tibetaanse Reiki.

Global Reiki Master Association (GRMA) – De GRMA is een internationale vereniging van Reikimasters. De leden bestaan uit een diverse groep die allen de Reikipraktijken respecteren. De GRMA probeert in waarachtige informatie, training en bekrachtiging van Reiki te voorzien. De GRMA is toegewijd in het verspreiden van de Gift van Reiki in hun leven. De GRMA werd gesticht door Joseph “Running Wolf” Sparti zodat al degenen die Reiki wensen te leren kennen, hiertoe zonder invloed van anderen dit kunnen doen. De GRMA sponsort de gratis Wereldwijde afstemmingen voor Reiki op afstand die meerdere malen per jaar gegeven worden. Deze enkelvoudige Master bekrachtigingen worden uitgevoerd door leden van de GRMA.

Graden in Reiki – (zie ook Sho-den, Oku-den, Shinpi-den) Reiki wordt vanouds in drie niveaus gegeven in het Westen.

Eerste graad – Bevat normaal gesproken de Reikiprincipes, de handposities, de Reiki geschiedenis en je ontvangt een Reiki afstemming. In de traditionele stromingen vinden er vier afstemmingen plaats op het eerste niveau. In andere stromingen, inclusief de Tibetaanse/Usui stromingen, kan er een gecombineerde eerste graad afstemming plaatsvinden. Sommige stromingen onderwijzen dat Reiki I heelt op het fysieke vlak.

Tweede graad – Bevat normaal gesproken de drie Reiki symbolen (Richtpunt, Harmonie en Verbinding), Mentale/Emotionele heling, heling op afstand en wederom een afstemming. De Tibetaanse/Usui stroming voegt daarbij de techniek van scanning en beaming. Sommige stromingen onderwijzen dat Reiki II heelt op het emotionele vlak.

Derde graad – Het master/leraar niveau. Bevat normaal gesproken het Usui Mastersymbool (bekrachtigingsymbool) en zijn betekenis en toepassing. Het afstemmingsproces en toepassing in de praktijk en hoe anderen moeten worden onderwezen. Sommige stromingen onderwijzen dat Reiki III heelt op het spirituele vlak.

Sommige tradities (de Usui/Tibetaanse stromingen en verschillende andere onafhankelijk masters) hebben een IIIa toegevoegd tussen Reiki II en Reiki III. IIIa wordt vaak Gevorderde Reiki Training genoemd (Advanced Reiki Training (ART)). Een aantal technieken die daarin opgenomen kunnen zijn: Reiki meditatie met gebruik van de symbolen, de symbolen gebruiken om doelen te bereiken, Reiki en kristallen, het maken van een Reikiraster, Reikimeditatie om je “Reiki gids” te ontmoeten, Reiki heling afstemmingen, het gebruik van het Tibetaanse Antahkarana symbool en voor meditatie erop, de Hui Yin positie en de Violette ademhaling.

H.

Handposities – Met handposities worden die specifieke posities van de handen bedoeld die tijdens Reikibehandelingen gebruikt worden. De Reikibeoefenaar plaatst zijn handen op specifieke plaatsen en laat de Reiki stromen in het lichaam van de ontvanger op deze posities om heling te verzorgen. Het schijnt dat Usui oorspronkelijk vijf posities gebruikte en verder maakte hij gebruik van Reiji en Byosen om te voelen en te lokaliseren welke andere plaatsen er behandeld moesten worden. In traditionele Japanse Reiki die afstamt van de Hayashi lijn zijn er zeven posities. In de Hayashi-Takata lijn zijn er twaalf. Andere Reikisystemen kunnen verschillende aantallen van posities hanteren.

Hatsurei ho – Dit is een meditatie- en ademhalingstechniek die door Usui gebruikt werd. Het wordt nog steeds gebruikt bij Reiki Ryoho zoals die door de Gakkai beoefend wordt. Het is een techniek die de beoefenaar verbetert door middel van vergroting en versterking van hun Reiki kanaal en hun contact met de Reikibron. Het wordt ook gebruikt voor de spirituele groei van de beoefenaar. Het bevat een zelfreinigend ritueel evenals twee verschillende soorten meditatieoefening.

Hayashi – Dr. Chujiro Hayashi werd in 1925 ingewijd tot Reikimaster en was een student van Usui. Hayashi was een gepensioneerd officier van de Japanse marine. Hij opende een Reikikliniek die vooral een medisch model volgde. Hayashi bracht sommige veranderingen aan in het systeem inclusief een zwaardere nadruk op de symbolen en de afstemmingen en hoogstwaarschijnlijk ontwikkelde hij de twaalf standaard handposities zoals we die tegenwoordig in het Westen kennen. Deze handposities stelden meerdere beoefenaars in staat gelijktijdig Reiki te geven. Deze groepheling techniek werd in zijn kliniek toegepast. Hij was de leraar van Hawayo Takata.

Heling afstemmingen – Een afstemmingstechniek niet bedoeld voor inwijdingen, maar om de “heling te vergoten”, ontwikkeld door William Rand. Hoewel van de procedure gedacht wordt dat hij niet de ontvanger inwijdt als Reikibeoefenaar, hebben sommige masters hun twijfels over het gebruik ervan, omdat zij ervoeren dat cursisten na afloop Reiki konden geven zonder dat zij daarin getraind waren.

Heling op afstand – Dit is het sturen van Reiki energie met het doel om iemand die niet fysiek aanwezig is te helen. Het maakt gebruik van het Hon Sha Ze Sho Nen (afstand) symbool en een verscheidenheid van technieken zoals de fototechniek, Reiki stacks, helingslijsten of de teddybeer techniek om een punt te hebben waarop je je kunt richten.

Helingscrisis – Een concept dat bij Prahna heling en andere helingbenaderingen aangetroffen wordt die sommige masters hebben toegevoegd aan Reiki. Het concept van een helingcrisis is dat de ontvanger van een Reikibehandeling of –afstemming een “ontlading” ervaart en vervolgens in een emotionele of psychische crisis belandt. Dit concept wordt niet door veel masters aanvaard.

Hon Sha Ze Sho Nen – Het derde Reiki symbool. Hon Sha Ze Sho Nen is een combinatie van Japanse Kanji (symbolentaal) dat “geen verleden, geen heden, geen toekomst” kan betekenen en het vertegenwoordigt de tijdloze oorspronkelijke puurheid van de bron van alles en de geest van de mensheid. Een vertaling zou kunnen zijn “Treed op in de verwerkelijking van het absolute ZIJN”.

Hui Yin – Een “energie opwekking” techniek die bij afstemmingen wordt gehanteerd. Het werd in Raku Kai Reiki toegevoegd en is een deel van William Rand's Usui/Tibetaanse praktijk en het werk van Diane Stein. Het is beter bekend in Chi Qong als de microkosmische omloop.

I.

Inwijding – Inwijding (of afstemming) is een techniek die gewoonlijk gebruikt wordt bij alle vormen van Reiki in het Westen. Het maakt gebruik van een proces van het plaatsen van de Reikisymbolen in de meridianen, aura of het energielichaam van de ontvanger van de heling. Sommige afstemmingen richten zich op het plaatsen van de energie in de chakra's. Inwijdingen stellen mensen in staat Reiki te gebruiken op zichzelf of op anderen en ze bewerkstelligen een verbinding met de Reikibron.

J.

Johrei – Dit is een religieuze of spirituele praktijk die werd ontwikkeld door Mokichi Okada, een tijdgenoot van Miao Usui. Hij stichtte Sei Kai Kyu Sei Kyo, beter bekend als Johrei en als het Johrei TM broederschap. Net als Reiki gebruikt Johrei ook Reiju om zijn volgelingen van kracht te voorzien. Een “Johrei Reiki” werd ontwikkeld vanuit Raku Kai Reiki waarbij gebruik gemaakt wordt van het Witte Licht (Johrei) symbool als onderdeel van zijn oefeningen en afstemmingen. De naam werd veranderd in Vajra Reiki na een aantal juridische strubbelingen over het gebruik van het woord Johrei. Het broederschap heeft nog steeds de website.

K.

Karuna – Dit is het boeddhistisch principe dat mededogen met elk levend wezen predikt.

Karuna Ki – Dit is het Toegewijde Hart Energie en Heling Systeem ontwikkeld door Vinny Amador vanuit het werken met Tera Mai TM en Karuna Reiki TM . Het deelt de gebruikelijk symbolen met Karuna Reiki TM en Tera Mai TM Reiki maar voegt veel nieuwe meditaties, mudras en andere technieken toe. Het systeem is gebaseerd op de cultivering van het toegewijde hart.

Karuna Reiki TM – Dit is een helingsysteem dat door William Rand is gesticht toen hij nieuwe symbolen ontdekte en vanuit Kathleen Milner's helingsysteem dat later Tera Mai TM Reiki en Seichem werd. Het maakt aanspraak op een “hogere frequentie” dan die van Usui Reiki. Formeel staat het bekend als Sai Baba Reiki, maar deze naam veranderde als gevolg van een juridische strijd over het gebruik van de naam Sai Baba. Het systeem is onder handelsmerk (TM) gebracht en wordt gecontroleerd en gereguleerd door het Internationale voor Reiki Studies TM in Michigan, VS.

Krachtsymbool – (Cho Ku Rei) Het eerste Reiki symbool. Het wordt vaak krachtsymbool genoemd in de Westerse stijlen van Reiki (Usui Shiki Ryoho) maar wordt in de traditionele Japanse Reiki “Richtpunt” genoemd. Een andere betekenis van het woord zou kunnen zijn “God is hier”.

M.

Master symbool – (Dai Ko Mio) Dit is het mastersymbool dat in alle Reikisystemen gebruikt wordt. Het is het symbool van de ultieme bron van liefde, licht, harmonie en heling. Het wordt soms ook vertaald als “groot schijnend licht”.

Meditatie – Iedere vorm van zich richten, ademhaling of contemplatieve methodes, ontworpen om verhoogde staat van bewustzijn en/of verlichting te bereiken. In Usui Reiki is Ryoho de belangrijkste en de prominentste is de Hatsurei ho. Diverse andere Westerse systemen hebben Reikimeditaties toegevoegd.

Mentaal Emotioneel Symbool – (Sei Hei Ki) Dit is het tweede Reiki symbool. Er wordt van gedacht dat het help helen op mentaal en emotioneel vlak in het lichaam. Het wordt ook het “Harmonie” symbool genoemd in de traditionele Japanse Reiki.

Metta - Dit is het boeddhistisch principe dat liefdevolle vriendelijkheid naar iedereen predikt.

Mikao Usui – Degene die Reiki ontwikkelde. Hij is geboren op 15 augustus 1865 in het Yamagata district van de Gifu prefectuur in een dorp genaamd Yago. Usui studeerde als kind boeddhisme op school en in de tempel van de berg Kurama. Er wordt ook gedacht dat hij de Japanse vorm van Chi Qong, Ki Ko genaamd en andere oosterse helingsystemen heeft bestudeerd.

N.

Namaste – Namaste betekent “Ik groet het goddelijke in jou”. Namaste is de Indo-Tibetaanse tegenhanger van Gassho. Gassho is heel gebruikelijk in veel Oosterse tradities. Gassho is je handen in een bidpositie houden op ongeveer borsthoogte. In Reiki wordt Gassho gedaan door op de vloer of op een stoel te zitten. De handen in de bidpositie met de middelvingers tegen elkaar van de borst af wijzend. De ogen zijn gesloten. De Reikiprincipes worden opgezegd (alleen vandaag: geen woede, geen zorgen, wees bescheiden, werk aan jezelf in erkentelijkheid, wees vriendelijk naar alles). De middelvingers raken elkaar omdat dit de meridianen completeert die in de hand eindigen. Met name het vuurelement eindigt op de top van de middelvinger (sommigen noemen dit de “Reiki-laser”).

Niet traditionele Reiki – Dit is Reiki in de Hayashi-Takata (Usui Shiki Ryoho Traditie) die op een bepaalde manier veranderd is. Dit kan heling op afstand betekenen, toevoegingen van kristallen, engelen, andere symbolen, afwijkende afstemmingen en andere zaken. De masters zijn over het algemeen onafhankelijke Reikimasters.

Nin Giz Zida – (Fire Serpent/Vuurslang/Vuurdraak) Een “Tibetaans” symbool dat gebruikt wordt in de Usui/Tibetaanse traditie. De vuurslang vertegenwoordigt de “Slapende Slang” die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat. De vuurslang wordt gebruikt tijdens een afstemming, waarbij de horizontale lijn over de kruin, de kronkels over de ruggengraat en de staart met de klok mee draaiend op de basis van de ruggengraat getekend wordt. Hij aardt de energie in het lagere deel (van de voeten tot het staartbeentje) van het lichaam. Wanneer de vuurdraak (de staart tegen de klok in) van beneden naar boven getekend wordt, stuwt het de energie naar de vier bovenste chakra's. Hij zorgt er tevens voor dat er geen energie via de kruin kan ontsnappen. De vuurslang verbindt en opent alle chakra's. Hij opent het centrale kanaal, zodat het Kundalini-vuur kan gaan stromen. Hij kan gebruikt worden bij heling of meditatie voor meer balans en ontvankelijkheid.

O.

Oku-den – De tweede graad bij Reiki Ryoho in Japan. Het bestaat uit twee delen die Oku den Zenki en Oku den Louki genoemd worden. Deze niveaus bevatten tevens Hatsurei ho, de handtechnieken van Usui te, Oshi te en Nade te, Sie Hei Ki Chiryou en Enkaku Chiryou (behandeling op afstand) evenals bloeduitwisselingen.

Onafhankelijke Reikimasters – Dit is een term die gebruikt wordt om mensen te beschrijven die Reikimaster zijn maar die niet verbonden zijn aan een school of stroming. Zij zouden een eclectische benadering kunnen hanteren met technieken vanuit diverse stromingen. De overgrote meerderheid van Reikimasters in het Westen zijn onafhankelijke Reikimasters.

R.

Radiance Technique TM – Een Reiki stroming ontwikkeld door Barbara Weber Ray die een van Takata's 22 masters was. Barbara maakte er aanspraak op dat ze informatie van Takata had gekregen dat niet aan de andere masters was gegeven. Deze stroming staat ook bekend als Real Reiki TM . Het had oorspronkelijk slechts drie niveaus, momenteel zijn dit er zes.

Raku – Een symbool dat op een bliksemschicht lijkt en dat aan het eind van een afstemming gebruikt wordt om de energieën van de master en de cursist te scheiden. Meestal gebruikt in de Usui/Tibetaanse en Raku Kai tradities.

Raku Kai Reiki – Een Reikisysteem ontwikkeld door Arthur Robertson. Hij was een student van Iris Ishikuro (een van Takata's 22 masters). Het systeem bevatte Ralf Jensen's Master Frequency Generator Plates, de “Tibetaanse” praktijken van de Hui Yin, de adem van de Vuurdraak (ook wel Violette ademhaling), de Tibetaanse symbolen (Raku, Dumo en de Vuurslang), het O Sui Ching waterritueel en Iris Ishikuro's gebruik van het Witte Licht Symbool (Johrei). Deze school heeft beïnvloed of geleid tot de ontwikkeling van de Usui/Tibetaanse scholen, Vajra Reiki, evenals Karuna Reiki TM en Tera Mai TM Reiki.

Reiho – Een afkorting van de naam Reiki Ryoho of Reiki ho. Het refereert aan de oefeningen en het systeem dat in de Usui Reiki Ryoho Gakkai gebruikt wordt.

Reiji – Dit is de bekwaamheid van het vinden van en lokaliseren van onbalans in het lichaam. Het ontwikkelt zich van nature wanneer je Reiki toepast. Frequent gebruik tijdens de heling van anderen leidt tot de bekwaamheid om naar de oorzaak van het probleem van de ontvanger geleid te worden. Deze kennis is dan al bekend voordat een persoon gescand wordt.

Reiju – De originele bekrachtiging gebruikt door Mikao Usui om de Reiki energie over te dragen. Reiji werd opgevolgd door afstemmingen die in Usui Shiki Ryoho gebruikt worden en in alle Westerse Reikisystemen.

Reiki – Dit is een systeem van verlichting en een kunst van het helen met de handen, ontwikkeld in begin 1900 door Mikao Usui in Japan. Het is een kunst die doorgegeven wordt van master naar cursist. Het woord Reiki komt van twee Japanse woorden Rei en Ki en betekent universele levens energie. De term Reiki wordt gebruikt om zowel de energie als het Usui systeem mee aan te duiden. Het heette oorspronkelijk Usui Reiki Ryoho. Er zijn veel varianten van Reiki die tegenwoordig worden beoefend. Op deze lijst zijn onder andere opgenomen Usui Shiki Ryoho, traditionele Reiki van de Takata-Furumoto lijn zoals die in de VS wordt toegepast, traditionele Japanse Reiki ontwikkeld door Hayashi's cursisten in Japan en beoefend in Canada, diverse niet-traditionele Reikistijlen toegepast door onafhankelijke masters, Usui Tibetaanse Reiki, Tibetaanse-Usui Reiki, Raku Kai Reiki, Ter Mai TM Reiki, Angelic Reiki en vele andere.

Reiki Alliantie – Een organisatie die door de 22 master van Takata is geformeerd na haar dood. De organisatie werd door de kleindochter van Takata, mevr. Phyllis Furumoto opgericht. De Alliantie maakt er aanspraak op de traditionele Reiki te representeren. De toepassing ervan volgt de Hayashi-Takata lijn. Mevr. Furumoto begon na de formatie van de Alliantie zichzelf “Grandmaster” van Reiki te noemen en onlangs zelfs de “spirituele” stamhouder. De Alliantie houdt eraan vast dat het masterniveau $10.000 moet kosten. In 1997 werd een poging ondernomen door de Alliantie om de naam “Reiki” en Usui Shiki Ryoho als handelsnaam te laten registreren, hetgeen in de meeste landen mislukte.

Reiki behandeling – Dit is het ontvangen van Reiki afkomstig van een Reiki beoefenaar met de intentie en het doel om te helen. Normaal gesproken bestaat het uit het plaatsen van de handen van de beoefenaar op de diverse handposities op het lichaam van de ontvanger en het duurt ongeveer 35 tot 60 minuten per persoon. Het kan ook slaan op heling op afstand.

Reiki cirkel – Een groep Reiki beoefenaars die samen Reiki delen.

Reiki Ethiek – Een verzameling richtlijnen voor het persoonlijke en professionele gedrag van Reiki beoefenaars. Een voorbeeld hiervan is het niet doen van een heling op afstand zonder toestemming. Deze variëren van master tot master en van stroming tot stroming.

Reiki gidsen – Een geloof dat er specifieke gidsen of geesten zijn die met Reiki en individuele beoefenaars werken. Sommigen refereren eraan als “Verheven meesters”, “geesten” of “gidsen”. Het geloof erin varieert van wezens die helpen bij Reiki tot overtuigingen zoals die van Diane Stein die gelooft dat de Reikigidsen de afstemming doen en de behandelingen mogelijk maken. Dit is een toevoeging aan het systeem in de Westerse wereld die werd gepopulariseerd door Diane Stein in haar boek “Essentiële Reiki” en het wordt onderwezen als onderdeel van William Rand's IIIa cursus.

Reiki geschiedenis – De verhalen van Mikao Usui en de ontwikkeling van Reiki. Er zijn verschillende versies van de christelijke versie, verteld door mevr. Takata die door de Alliantie gebruikt wordt tot aan de historisch gezien waarheidsgetrouwere versie die je in de boeken zoals die van Frank Petter, “Reiki Vuur”, kunt vinden. Meestal wordt er verteld dat Mikao Usui een systeem voor heling zocht, vervolgens mediteerde op de berg Kurama, toen verlicht werd, ontdekte dat hij kon helen en een school startte om anderen te onderwijzen zichzelf te helen.

Reiki kristallen raster – Een techniek die kristallen oplaadt met Reiki om ze vervolgens in een geometrisch patroon te plaatsen. Het doel is een beschermingsraster te vormen of om het te gebruiken voor het zenden van continue heling. Het wordt meestal onderwezen in de Usui/Tibetaanse scholen en het is onderdeel van IIIa. Het is een extra techniek bij Reiki in het Westen.

Reiki master – De oorspronkelijke term voor een Reiki leraar in de Westerse wereld in de Usui Shiki Ryoho traditie.

Reiki master beoefenaar – Een term die gebruikt wordt om iemand te beschrijven die IIIa ontvangen heeft of “Persoonlijke master” cursus gevolgd heeft die door sommige masters wordt gegeven. Normaal gesproken hebben deze mensen de Reiki master afstemming ontvangen, maar zij kregen daarbij niet de derde graad symbolen of instructies om anderen te kunnen afstemmen. Deze term is gemeengoed in de Usui/Tibetaanse tradities.

Reiki master leraar – Een term voor masters bij de stromingen die IIIa en IIIb gescheiden hebben. Het refereert aan diegenen die IIIb hebben volbracht, de Reiki master symbolen kennen en weten hoe ze anderen kunnen afstemmen. Deze term is gemeengoed in de Usui/Tibetaanse tradities.

Reiki principes – Een vijftal principes, geschreven door de Meiji keizer en gebruikt door Usui in Reiki Ryoho. Er bestaan verschillende versies van. Ze zijn ontworpen om de student te versterken en om zijn mentale en spirituele staat de doen ontwaken. De meest accurate vertaling zou zijn: “De geheime methode om zegeningen uit te nodigen, het spirituele medicijn voor vele ziekten. Slechts voor vandaag wees niet boos, maak je geen zorgen. Wees dankbaar en doe je werk met erkentelijkheid. Wees aardig naar alle levende wezens. 's Ochtends en 's avonds, met de handen in Gassho, denk dit in je gedachten, spreek het uit met je mond.”

Reiki stacks – Een techniek voor het versturen van Reiki op afstand. De ontvangers en dode dingen of situaties die Reiki moeten gaan ontvangen worden op een lijst geplaatst. Reiki wordt naar de gehele lijst gestuurd. Gebruikers van deze techniek worden gewaarschuwd door de ontwikkelaar ervan, Reiki master Anthony Glen Agee, om de “stack”niet groter dan tien te maken, omdat hij gelooft dat de energie steeds groter wordt, naarmate je hoger op de lijst komt (andere masters zien dit niet zo). Ook wordt er beweerd dat je stacks kunt bewaren voor een later tijdstip.

Reiniging – (21-daagse reinigingsperiode). Reiniging is een proces van het lichaam om giftige stoffen te verwijderen en om de energievelden weer goed te richten en volgt op een Reiki behandeling of afstemming. Sommige beoefenaars voelen dat dit proces 21 dagen in beslag neemt en zo heftig kan zijn dat het een “helingcrisis” kan veroorzaken. Veel andere beoefenaars voelen dat de reactie op een afstemming en behandeling een persoonlijke is en dat die zolang duurt als nodig is voor de betrokkene. Reiniging werd onderwezen in het originele systeem, maar duurde daarbij zelden langer dan een dag.

S.

Scanning – (Byosen). Een proces waarbij de handen van de Reikimaster zich over het lichaam van de ontvanger begeven om vast te stellen of er zwakke plekken, wijzigingen of gebieden zijn die behandeld moeten worden. Er zijn meerdere methoden in gebruik. Deze worden Byosen Reikian ho genoemd in de Reiki ho praktijken in Japan.

Seichem Reiki – Seichem werd ontdekt door Patrich Ziegler in 1980 na een spirituele ervaring in de Grote Piramide in Egypte en na het ontvangen van Sufi bekrachtigingen van een Sufi master. Het Seichem Reiki (ook bekend als Renegade Reiki) systeem werd ontwikkeld door Tom Seaman, Ken Lowry en Phoenix Summerfield.

Sei Hei Ki – ( Mentaal Emotioneel Symbool ) Dit is het tweede Reikisymbool. Er wordt van gedacht dat het help helen op mentaal en emotioneel vlak in het lichaam. Het wordt ook het “Harmonie” symbool genoemd in de traditionele Japanse Reiki.

Shoden – De eerste lessen in Reiki Ryoho zoals gegeven door de Gakkai in Japan. Het bestaat normaal uit de vijf principes, de basisprincipes om het systeem te kunnen gebruiken, de Waka poëzie van de Meiji keizer, de handposities, uittreksels uit het Handboek van de Reiki behandeling (om een behandeling te geleiden) en vragen en antwoorden van Usui.

Shinpi den – De vierde les uit de “Mystery Teachings” uit de Usui Reiki Ryoho praktijken in Japan. Het bestaat uit Kouketsu ho, uitademingmethode (helen via de ademhaling), de Reiki groepheling, helen door het zenden van een gedachte of een wens, de Reikicirkel en hoe een Reiju of bekrachtiging moet worden uitgevoerd.

SKHM – Het huidige systeem van Patrich Ziegler. Het is een systeem gebaseerd op bekrachtigingen dat gebruik maakt van de verbinding met de SKHM energiebron en de aarde, samengebracht in het hart. Het gebruikt “emotionele bevrijding” als onderdeel van het proces en als een indicatie dat er een verbinding tot stand is gebracht. Het lijkt heel sterk op Druïde praktijken zoals Twin Powers meditatie die in sommige druïde stromingen wordt onderwezen.

T.

Takata – (Mevr. Hawayo Takata) Een student van Chujiro Hayashi en de eerste master aan wie het toegestaan was Reiki in de Westerse wereld te onderwijzen. Zij was het meest verantwoordelijk voor de verspreiding van Reiki in het Westen. De meeste Westerse lijnen zijn van haar afkomstig.

Tera Mai TM Reiki – Een Reiki stroming ontwikkeld door Kathleen Milner. Deze stroming is afkomstig uit de Raku Kai Reiki lijn en voegt tevens een aantal gechannelde symbolen toe waarvan Kathleen gelooft dat een “hoger” wezen ze aan haar gaf op het “innerlijke vlak”.

Tibetaans mastersymbool – (Dumo) Dit is een “Tibetaans” symbool dat onderdeel uitmaakt van het William Rand Usui/Tibetaanse systeem en ook wordt gebruikt door verschillende andere onafhankelijke Reikimasters, zoals Diane Stein. Dit symbool is ook bekend als de “Tibetaanse Dai Ko Mio”. Van dit symbool wordt gedacht dat het lichaam en geest verenigt. Het zou werken met het element vuur in de basischakra bij het ontsteken van de Heilige vlam (dat wil zeggen de Kundalini energie). Ook zou het negatieve energie en ziektes verwijderen uit het lichaam en de geest.

Tibetaanse Reiki – Een Reiki stroming die gelooft de oorspronkelijke praktijken gevonden te hebben in Tibet. Het kent een aantal extra niveaus en tevens een aantal extra verschillende symbolen die een mengsel zijn tussen Sanskriet en Japanse kanji. Tibetaanse Reiki wordt normaal gesproken ook gebruikt om Usui/Tibetaanse en Tibetaanse/Usui Reiki te beschrijven.

Traditionele Japanse Reiki – Een Reiki stroming ontwikkeld door Dave King uit Canada. Traditionele Japanse Reiki werd ontwikkeld vanuit informatie afkomstig uit de Hayashi lijn in Japan die niet de Takata lijn bevat. Het werd ontwikkeld en uitgevoerd in het Westen.

Traditional Reiki - Deze term refereert meestal aan de praktijken van de Reiki Alliantie en aan degene die zeer dicht tegen de Takata lijn aan liggen.


U.

Usui Reiki Hikkei – Dit is het Usui Reiki handboek dat Mikao Usui gaf aan zijn studenten. Het bevatte vier delen. Deel een was de “Les van Usui Reiki Ryoho”. Deel twee was een “Uitleg van de instructie aan het publiek”. Deel drie was de Ryoho Shishon ofwel de “Methode van heling gids”. Deel vier was de Meiji Renno Gyosei of “Gedichten van de Meiji keizer”.

Usui Reiki Ryoho – Dit refereert aan het toepassen van Reiki zoals Usui dit deed en zoals het nog steeds gedaan wordt in Japan in een ononderbroken lijn sinds Usui. Dit systeem maakt gebruik van meditaties, zoals Hatsurei ho en andere toepassingen waardoor de cursist kan helen en zich spiritueel ontwikkelen. Bekrachtigingen zoals Reiju worden erbij gebruikt (in tegenstelling tot afstemmingen) om de cursist te helpen zijn kanalen te reinigen en de energie door te geven.

Usui Shiki Ryoho – Dit refereert aan de Reiki uit de Hayashi lijn. Dit kan Reiki bevatten uit de Hayashi-Takata lijn. Het is de meeste gebruikte toepassing van Reiki in de Westerse wereld. Dit systeem gebruikt afstemmingen en een sterk vertrouwen in de Reikisymbolen.

Usui/Tibetaanse Reiki – Een Reiki stroming die voortborduurde op het werk van Arthur Robertson de Raku Kai Reiki. Het kent vier niveaus, te weten I, II, IIIa en IIIb. Het systeem voegde een aantal technieken toe zoals het gebruik van kristallen, gidsen, heling afstemmingen en meerdere “Tibetaanse” symbolen. Dit systeem werd door William Rand en Diane Stein populair gemaakt.

V.

Vajra Reiki - (Johrei) Een Reiki systeem dat zowel iets van het Tibetaanse materiaal gebruikt als van het Witte Licht (Johrei) symbool.

Violette ademhaling – ( Adem van de Vuurdraak ). Een speciale ademhalingstechniek die gebruikt wordt bij het plaatsen van het Reikisymbool in de kruinchakra van de cursist tijdens een afstemming. Het wordt ook gebruikt bij Raku Kai om de microkosmische omloop te ontwikkelen, het Reikikanaal te versterken en om de gezondheid te bevorderen.

Vuurslang/Vuurdraak/ Fire Serpent – (Nin Giz Zida). Een “Tibetaans” symbool dat gebruikt wordt in de Usui/Tibetaanse traditie. De vuurslang vertegenwoordigt de “Slapende Slang” die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat. De vuurslang wordt gebruikt tijdens een afstemming, waarbij de horizontale lijn over de kruin, de kronkels over de ruggengraat en de staart met de klok mee draaiend op de basis van de ruggengraat getekend wordt. Hij aardt de energie in het lagere deel (van de voeten tot het staartbeentje) van het lichaam. Wanneer de vuurdraak (de staart tegen de klok in) van beneden naar boven getekend wordt, stuwt het de energie naar de vier bovenste chakra's. Hij zorgt er tevens voor dat er geen energie via de kruin kan ontsnappen. De vuurslang verbindt en opent alle chakra's. Hij opent het centrale kanaal, zodat het Kundalini-vuur kan gaan stromen. Hij kan gebruikt worden bij heling of meditatie voor meer balans en ontvankelijkheid.


Geschreven door Vincent Amador ©
Vertaald en bewerkt door Pim van der Helm © 2005-2012